tijdelijke wegwijzers

Je kan een toelating aanvragen om tijdelijke wegwijzers te mogen plaatsen voor bijvoorbeeld een activiteit, een benefiet ... Voor sommige activiteiten kan dat helpen om een verkeerschaos te vermijden.

Lokaal bestuur Meerhout is bevoegd om wegwijzers toe te staan op zijn gemeentewegen. Voor de gewestwegen (Molsebaan, Molenstraat, Violetstraat, Markt, Burgemeester Adriaensenlaan, Gestelsesteenweg, Beerstraat, Bevrijdingslaan, Eindhoutsebaan, Kiezel) moet altijd advies gevraagd worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer. 

voorwaarden

Tijdelijke wegwijzers worden alleen toegestaan voor een activiteit die plaatsvindt op Meerhouts grondgebied.

procedure

Voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers dien je een schriftelijke aanvraag in bij team veiligheid en verkeer. Daarin vermeld je het volgende:

  • plaatsen van de kruispunten waar je wegwijzers wil voorzien
  • datum van de activiteit
  • tijdspanne waarbinnen je wegwijzers wil plaatsen
  • tekst die op de wegwijzers komt te staan
  • afmetingen en kleur van de wegwijzers.

Bij bijna alle aanvragen moet de Vlaamse overheid een positief advies geven en moet dit advies afgewacht worden vooraleer het lokaal bestuur kan beslissen. 

Na goedkeuring zorg je zelf voor de bewegwijzeringsborden en voor het plaatsen van deze borden volgens opgelegde regels.

Als je bewegwijzering aanbrengt zonder vergunning, zal deze door de wegenwachters van de Vlaamse overheid verwijderd worden.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.