toegankelijkheidsregeling Engstraat

Volgens het Bosdecreet zijn de privébossen principieel niet toegankelijk. Het toegankelijkheidsreglement wil hiervoor een oplossing aanreiken, zodat de paden op een wettelijke manier kunnen gebruikt worden door wandelaars.

De Speeltuinstraat ligt centraal in het gebied en is een openbare weg ingericht voor het gewone verkeer.

De Engstraat, de Kleine Engstraat en enkele zijwegen worden opgevat als boswegen met een recreatief karakter. Hier is ruimte voor wandelaars, fietsers en paarden. Het transport van paarden naar de pony- en ruiterclub is opgenomen in het toegankelijkheidsreglement. Alle aangelanden hebben ook steeds toegang tot hun percelen.

De bospaden tussen deze wegen zijn toegankelijk voor wandelaars. Deze worden door signalisatie aangeduid bij hun aansluiting op de boswegen of openbare weg.

In het gebied werden ook speelzones ingericht. Hier mag men vrij de paden verlaten en ook voor het organiseren van bosspelen is geen machtiging vereist.

Er bevinden zich verschillende recreatieve voorzieningen in en rond het gebied. Door het gebied Engstraat loopt het recreatief fietsroutenetwerk en het Drossaerd wandelpad.

Het lokaal bestuur heeft in samenwerking met de provinciale sportdienst een looproute uitgestippeld. Deze start aan het kapelletje op de kruising van de Speeltuinstraat en de Engstraat. Iedereen kan er vrij gebruik van maken. De lusvormige route is ongeveer 3 500 meter lang. De route wordt aangeduid via paaltjes aan de rechterkant van de weg, met een afbeelding van een driehoek met gestileerde benen, die de looprichting aangeeft.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.