uitbatingsvergunning

Om een vaste horeca-inrichting te openen, heb je een vergunning nodig van de burgemeester. Occasionele horeca zijn van deze vergunningsplicht vrijgesteld. 

De vergunning is gebonden aan de exploitant en aan de vaste horeca-inrichting. Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe vaste horeca-inrichting wordt opgestart, dan moet je een nieuwe vergunning aanvragen.

Onder nieuwe inrichting verstaan we:

  • een nieuwbouw
  • een bestemmingswijziging van het onroerend goed 
  • de aard van de handelsactiviteit wijzigt
  • in een bestaande horecazaak gebeurt een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning (voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft).

Reken op minimum 2 maanden om inlichtingen in te winnen wanneer je een horeca-inrichting wil openen.

Termen:

  • vaste horeca-inrichting: elke plaats of lokaliteit waar voeding en/of drank van welke aard ook voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt.
  • occasionele horeca-inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegendheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste 10 keer per jaar en telkens voor niet langer dan 15 opeenvolgende dagen worden gehouden.
  • exploitant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enige hoedanigheid en/of voor eigen rekening, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een horecazaak te exploiteren. Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.