uittreksel burgerlijke stand

procedure

Uittreksels van de geboorte-, huwelijks-, overlijdens-, echtscheidingsakte enz. kan je aanvragen bij team burgerzaken.

Je kan hiervoor, na afspraak, langskomen of je kan de aanvraag per mail doen via burgerzaken@meerhout.be.


Je moet de uittreksels persoonlijk afhalen of schriftelijk aanvragen.

De aanvraag moet volgende gegevens vermelden:

  • naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
  • voor een geboorteakte de geboortedatum, voor een huwelijksakte de huwelijksdatum, voor een overlijdensakte de overlijdensdatum en voor een echtscheidingsakte de datum van huwelijk of echtscheiding;
  • het adres waarnaar het uittreksel moet worden opgestuurd;
  • de reden van de aanvraag.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand vermeldt de naam en de datum van de gebeurtenis en geen andere gegevens.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.