uittreksel strafregister

online aanvragen afspraak maken

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Het is een overzicht van alle effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in je strafregister. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn drie soorten uittreksels:

 • Basismodel (art. 595)

Dit model is het standaarduittreksel dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

 • Model voor bepaalde beroepen of activiteiten (art. 596.1)

Dit model is een uittreksel om een activiteit of een beroep uit te mogen oefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een jachtverlof, voor taxichauffeurs, voor slijters van dranken, voor campinguitbaters … Team burgerzaken beschikt over een volledige lijst en zal nakijken of de activiteit of het beroep op deze lijst voorkomt.

 • Model voor activiteiten met minderjarigen ( art 596.2)

Dit model vraag je aan voor activiteiten met minderjarigen of als je een job hebt waarin je met minderjarigen in contact komt. Bijvoorbeeld onderwijs, vrijwilliger in een jeugdvereniging …

voor wie?

Je moet in Meerhout ingeschreven zijn. Ben je Belg en woon je in het buitenland, dan kan je een uittreksel krijgen als Meerhout je laatste woonplaats in België was.

voorwaarden

Je kan een uittreksel strafregister afhalen met je identiteitskaart of met een volmachtformulier. De volmachtdrager moet steeds zijn identiteitskaart voorleggen. Je kan nooit een attest afhalen voor iemand anders zonder een volmacht.

procedure

Je kan het uittreksel aanvragen:

 • via het e-loket: je ontvangt het uittreksel dan digitaal via je e-box: https://myebox.be/ of je komt het afhalen
 • per post: we verzenden het attest dan gratis naar je adres of je komt het persoonlijk afhalen
 • persoonlijk bij team burgerzaken. 

Als je het attest niet zelf kan aanvragen of afhalen, kan iemand anders dit voor jou doen. Die persoon moet dan wel een ingevuld volmachtformulier bij hebben. 

Het is belangrijk dat je duidelijk vermeldt waar het attest voor moet dienen. Zo kunnen wij beoordelen welk model je nodig hebt.

bedrag

gratis

afhandeling

Het basismodel en het model voor bepaalde beroepen en activiteiten wordt meestal direct afgedrukt tenzij er nog bepaalde vonnissen moeten nagekeken worden.

Het model voor activiteiten met minderjarigen kan niet altijd onmiddellijk gemaakt worden omdat hiervoor een bijkomende controle uitgevoerd moet worden door de politie.

uitzonderingen

Volgende personen en instanties kunnen het attest niet verkrijgen bij team burgerzaken maar moeten het aanvragen bij de dienst centraal strafregister van de FOD Justitie:

 • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s
 • vreemdelingen die in het buitenland verblijven en een attest nodig hebben voor de periode dat ze in Meerhout gewoond hebben
 • bijzondere gevallen, bijvoorbeeld diplomaten
 • wanneer je het document nodig hebt voor gebruik in het buitenland.

wat meebrengen?

 • elektronische identiteitskaart
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart als je het attest voor iemand anders aanvraagt

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.