uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

online aanvragen

Het uittreksel uit het bevolkingsregister is een bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Meerhout.

Het uittreksel bevat een aantal identiteitsgegevens:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • rijksregisternummer
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • beroep
  • huidig adres.

voor wie?

Voor jezelf en voor je minderjarige kinderen.

voorwaarden

Een uittreksel uit het bevolkingsregister kan iedereen aanvragen die meerderjarig is en in Meerhout is ingeschreven. Ook een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige kan het uittreksel aanvragen.

Wie een attest wil opvragen voor iemand die niet tot het eigen gezin behoort, moet dit via een ondertekende brief doen met vermelding van de wetgeving die de afgifte van het attest voorschrijft of toestaat. 

procedure

Je kan het attest op volgende manier aanvragen:

bedrag

gratis

afhandeling

Onmiddellijk aan het loket of binnen een week als je het bewijs schriftelijk aanvraagt.

regelgeving

Algemene onderrichtingen over het houden van de bevolkingsregisters.

wat meebrengen?

  • elektronische identiteitskaart
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart als je het attest voor iemand anders aanvraagt

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.