Unieburger: verblijf van meer dan 3 maanden

afspraak maken

Niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) kunnen op verschillende manieren een verblijfsstatuut verkrijgen. Bijvoorbeeld:

 • Werknemer of werkzoekende
 • Zelfstandige
 • Beschikken over voldoende bestaansmiddelen (gepensioneerd, rentenier)
 • Student
 • Au pair
 • Gezinshereniging

voor wie?

Als je als niet-Belg langer dan 3 maanden in België wil komen wonen, moet je dit binnen de acht werkdagen na je aankomst melden aan de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie, zal je andere documenten moeten voorleggen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

voorwaarden

De EU- of EER- burger moet in het bezit zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

procedure

Maak een afspraak bij team burgerzaken.

Wanneer je je aanmeldt bij de collega van vreemdelingenzaken en een geldige identiteitskaart of paspoort voorlegt, krijg je een aanvraagformulier van een verklaring van inschrijving.

Op dit formulier wordt de reden van het verblijf ingevuld, er wordt vermeld welke documenten je hebt voorgelegd en welke documenten je nog binnen de drie maanden moet voorleggen.

Je wordt onmiddellijk ingeschreven in het wachtregister en krijgt een rijksregisternummer. De wijkagent gaat bij je langskomen om je verblijf na te gaan.

Naargelang de reden van het verblijf moet ofwel de gemeente ofwel de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslissen over de aanvraag.

bedrag

 • 20 euro per bijlage 19
 • 18,30 euro per verblijfskaart
 • Naargelang je situatie retributiekost te betalen aan de Federale Overheidsdienst Vreemdelingenzaken

afhandeling

De vreemdelingendienst brengt de politie op de hoogte van de verhuis. Een wijkagent komt vaststellen of je effectief op het aangewezen adres verblijft. Pas dan kan je worden ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Je wordt uitgenodigd om je terug aan te melden bij team burgerzaken. Je brengt twee pasfoto's mee (of je kan ter plaatse ook pasfoto's laten maken aan een kostprijs van 8 euro voor 6 stuks).

Binnen de drie maanden moet de aanvrager eventuele bijkomende documenten indienen.

Afhankelijk van de procedure wordt de beslissing tot aflevering van een verblijfsdocument na drie of zes maanden genomen.
Bij een positieve beslissing kan je een elektronische vreemdelingenkaart of een papieren versie aanvragen.

wat meebrengen?

 • Identiteitskaart of paspoort 
 • Adres in Meerhout waar je wil ingeschreven worden.
 • Afhankelijk van de aanvraag moet de aanvrager bijkomende documenten voorleggen: bewijs van inkomst (loonfiches), tewerkstelling (arbeidscontract), ziekteverzekering, geboorteakte, huwelijksaktes, uittreksels uit kruispuntbank, aansluiting bij sociale verzekeringskas ...

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.