Vacature schoonmakers

Bij lokaal bestuur Meerhout zijn we op zoek naar 5 gemotiveerde schoonmakers om ons team te versterken en mee te streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening voor onze burgers.

Graag schetsen we voor jou de specifieke taken die onze schoonmakers uitvoeren:

Hoofddoel van de functie:

Als schoonmaker ben je verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en sta je onder andere in voor het volgende:

 • uitvoeren van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden
 • inspringen en ondersteunen van gelegenheidswerkzaamheden
 • inspringen en ondersteunen bij afwezigheden van collega's
 • onderhouden en schoonmaken van de apparatuur na gebruik
 • in gereedheid brengen van meeting rooms voor vergaderingen
 • signaleren van tekortkomingen bij werkmiddelen, kwaliteit materialen, ...
 • signaleren van onveilige situaties op de werkvloer
 • opvolgen van richtlijnen naar veiligheid

en deze taken uit te voeren op verschillende locaties met de daarbij horende werk- en uurregelingen.

Daarnaast wordt van je verwacht dat je:

 • constructief deelneemt aan werkgerelateerd overleg
 • de teamleider op de hoogte houdt over de taakuitvoering, de stand van zaken over de uitvoering van taken en opdrachten
 • suggesties formuleert die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening.

voor wie?

Voor deze functie zijn er geen specifieke diplomavoorwaarden.

voorwaarden

de algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure (een praktische proef en een grondig sollicitatiegesprek)
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid. (voor deze functie is er geen diplomavereiste)

procedure

Selectieprocedure en examendatum

De selectieprocedure bestaat uit 2 delen:

 • Deel I: een praktische proef
 • Deel II: een grondig sollicitatiegesprek

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/60 te behalen voor Deel I (50 %)
 • minstens 20/40 te behalen voor Deel II (50 %)

Om te slagen in de volledige selectieprocedure moeten de kandidaten 60 % (60/100) behalen.

De selectieprocedure vindt plaats op vrijdag 24 januari 2020 in het gemeentehuis te Meerhout, Markt 1 te 2450 Meerhout.

bedrag

ons aanbod

De schoonmaker ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal E1-E3; 

bruto-maandwedde: 1 889,70 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (E1 met 0 jaren anciënniteit).

Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Lokaal bestuur Meerhout biedt aan zijn werknemers:

 • een zinvolle werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • werken in een tof team
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, en 14 feestdagen.
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag in een voltijdse betrekking)
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste van het lokaal bestuur vanaf 1 jaar in dienst)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler.

Bovenop je loon kan je ook nog recht hebben op:

 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)

afhandeling

Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd.

Deze wervingsreserve is vastgesteld op 3 jaar en kan met maximum 2 jaar verlengd worden.

Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

regelgeving

De 5 deeltijdse schoonmakers kunnen als volgt ingezet worden:

2 schoonmakers voor de school Gasthuisstraat: met elk een contract van 19/38 uren per week

 • maandag-dinsdag-donderdag: 15.00 uur tot 19.00 uur
 • woensdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
 • vrijdag: 14.00 uur tot 17.00 uur.

1 schoonmaker voor de school Schoolstraat: contract 19/38 uren per week

 • maandag-dinsdag-donderdag: 16.00 uur tot 20.00 uur
 • woensdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
 • vrijdag: 15.00 uur tot 18.00 uur

1 schoonmaker voor de school in de Schoolstraat: contract 11/38 uren per week

 • maandag: 16.00 uur tot 20.00 uur
 • woensdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
 • vrijdag: 15.00 uur tot 18.00 uur.

1 schoonmaker: die flexibel zal ingezet worden op de verschillende locaties van het gemeentelijk patrimonium (vooral in de gemeentelijke scholen): 19/38 uren per week

 • maandag-dinsdag-donderdag: 16.00 uur tot 20.00 uur
 • woensdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
 • vrijdag: 15.00 uur tot 18.00 uur

Tijdens de schoolvakanties kan er, na overleg met de teamleider, in de voormiddag gewerkt worden.

meer info

Wil je je kandidaat stellen voor deze functies, stuur dan uiterlijk op maandag 30 december 2019 het bijgevoegde sollicitatieformulier (volledig ingevuld en ondertekend) aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis

Je kan ook digitaal solliciteren via de volgende link:

digitaal sollicitatieformulier schoonmaker

Als bijlage vind je nog volgende documenten:

- informatiefiche met meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en sollicitatie- en selectieprocedure

- het functieprofiel van schoonmakers

- het sollicitatieformulier 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.