Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxi)

Wie een taxidienst wil uitbaten heeft hiervoor een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

 • straattaxi
 • standplaatstaxi
 • ceremonieel vervoer
 • openbaar-vervoertaxi.

Zowel de eigenaar als het voertuigen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. 

Alle voorwaarden vind je hier.

procedure

Je kan de vergunning:

 • online aanvragen via het platform Centaurus 2020
 • aanvragen met een papieren aanvraagformulier via het lokaal bestuur waar je bedrijf gevestigd is.

bedrag

 • tot 1 januari 2030: 250 euro voor zero-emissievoertuigen
 • tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuigen met een ecoscore
  • van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen
  • van minstens 74 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen
  • van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus
 • 350 euro voor alle andere voertuigen

wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer breng je volgende zaken mee:

 • identiteitskaart
 • uittreksel uit het strafregister model 596.1-27, dat minder dan 3 maanden oud is.
  • in geval van een rechtspersoon wordt een uittreksel bijgevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer.
 • bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenonderwijs.
 • of een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen.
  • in geval van een rechtspersoon wordt een getuigschrift toegevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer
 • document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen)
 • per voertuig: kopieën van het verzekeringsbewijs, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs
 • per voertuig: de originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.