verordening parkeerplaatsen

Op 20 oktober 2016 keurde de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen de aangepaste gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goed met betrekking tot het voorzien van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing. De verordening kan u onderaan de pagina als pdf openen.

Het belastingreglement kan je hier bekijken.

uitzonderingen

Als uit de aanvraag blijkt dat niet aan deze stedenbouwkundige verordening kan voldaan worden, zal de vergunning geweigerd worden, tenzij er stedenbouwkundige argumenten zijn om van deze verordening af te wijken of als blijkt dat er een technische onmogelijkheid is om de verordening na te leven. De afwijking op het naleven van deze verordening dient uitdrukkelijk door de vergunningverlenende overheid te worden gemotiveerd in de vergunning.

Als de parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen volgens deze verordening niet voorzien worden is het gemeentelijk belastingreglement compensatievergoeding parkeerplaatsen van toepassing.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.