voormalige pastorie en tuin

Het huis op het Pastoor Van Haechtplein dateert uit de zeventiende eeuw en fungeerde sinds 1679 als pastorie.
Oorpronkelijk was de achterzijde lager dan de voorbouw. In de 19de eeuw werd het achterhuis opgetrokken tot dezelfde hoogte als het voorhuis. De voormalige pastorie is een halfvrijstaand dubbelhuis van 5 traveeën en 2 bouwlagen onder leien zadeldaken.

De plattegrond toont een centrale gang met aan de rechterzijde 2 grote rechthoekige kamers en aan de linkerzijde een grote rechthoekige voorkamer met aansluitend een trap en een korfboogvormige doorgang naar de aanbouw. Achteraan ligt een eenvoudig rechthoekig vertrek met verlaagd plafond. De doorgang met ingemaakte kasten leidt naar de voormalige keuken die momenteel is ingericht als bar in de aansluitende aanbouw.

De vertrekken die aan de straatzijde zijn gelegen, zijn voorzien van schouwen en stucplafonds. In de linkerkamer bestaat het stucwerk uit wapenschilden, florale en lineaire motieven. Het plafond in de rechterkamer heeft in de hoeken gestileerde bloemmotieven.

Achteraan ligt een grote en mooie tuin.

Bij het gebruiksklaar maken van de pastorie als tijdelijke ontmoetings- en tentoonstellingsruimte van het kunstenaarscollectief Tarmac, werden in de kamer rechts achteraan onder het behangselpapier wandvullende muurschilderingen gevonden. Deze zijn van de hand van Jan Antoon Ambroos. Vermoedelijk werden de schilderingen aangebracht op het einde van de 18de of in het begin van de 19de eeuw. Het gaat om kopieën van werken van de Italiaanse kunstenaar Giuseppe Vasi. Vasi leefde van 1710 tot 1782 en tekende zeer gedetailleerde stadsgezichten van Rome. 3 muurtaferelen in de pastoriewoning zijn duidelijk te herkennen stadsbeelden uit het oude Rome, namelijk Palazzo Pontificio sul Quirinale, Piazza Colonna en Palazzi di Campidoglio.

Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid restaureerde de schilderingen in 2012.

In 2011 werd de pastorie met bijhorende tuin beschermd als monument.

Herbestemming

Het onderzoek naar een herbestemming voor de pastorie is afgerond en schuift een drietal scenario's naar voor met een eerste ruwe kostenraming. Een architect kan een gedetailleerde raming opmaken en dit in eerste instantie voor de buitenschil. Daarna kan het lokaal bestuur op zoek gaan naar een partner die één van deze scenario's kan realiseren.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.