waterlopen

Soorten waterlopen

  • bevaarbare waterlopen, beheerd door De Vlaamse Waterweg
  • onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij
  • onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, beheerd door de provincie 
  • onbevaarbare waterlopen van derde categorie, beheerd door de gemeente.

 De situatie in Meerhout is als volgt:

  • Het Albertkanaal is een bevaarbare waterloop
  • De Grote Nete is een onbevaarbare waterloop van eerste categorie
  • De onbevaarbare waterlopen van tweede categorie zijn: Zeeploop, Raeybroekenloop, Belderbergenloop, Spreedonkenloop, Scherpenbergenloop, Kwachtloop, Heikantloop, Hezemeerloop, Zittaartseloop, Schettersvijverloop, Creyndertloop, Halfwegloop, Schepenenbroekloop, Oversteense Loop, Getbeek, Kleine Laak, Chaffelaar Gestelloop, Voortloop, Gestelse Bemdenloop, Luikse Beek, Tonbroekloop en Dode Beek.
  • Er zijn geen onbevaarbare waterlopen van derde categorie in Meerhout

ruimingen

Traditioneel gebeuren de ruimingen jaarlijks, in de periode tussen 15 september en 15 maart. Soms grijpt de beheerder ook tijdens de zomer in als dit noodzakelijk is om wateroverlast te vermijden. Wie meer wil weten over het onderhoud en de gebruikte technieken, kan terecht op de website van de provincie. Op het geoloket Waterlopen kan je opzoeken hoe de waterloop in je buurt beheerd wordt.

Het lokaal bestuur en de provincie maken afspraken om het goede beheer te garanderen. Jaarlijks wordt samengezeten om het onderhoud van het voorbije jaar te evalueren en eventueel bij te sturen.

erfdienstbaarheid

Als buur van een waterloop moet je wettelijk met een paar regels rekening houden, zoals het verlenen van doorgang voor onderhoudswerken en het respecteren van afstandsregels voor grondbewerkingen, verboden binnen 1 meter, en constructies, verboden binnen 5 meter.

Het onderhoud gebeurt met grote machines vanaf de oever. De aanpalende eigenaars moeten ervoor zorgen dat de oever gemakkelijk bereikbaar is door bijvoorbeeld een eenvoudige poort langs de waterloop die open en dicht kan gedaan worden door de kraanbestuurder zonder schade te veroorzaken. 

perceelsrandenbeheer

Het aanplanten of zaaien van landbouwgewassen is zeker niet verboden langs waterlopen maar deze kunnen wel hinderlijk zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerken. Dit is vooral het geval bij maïs en dorsmaïs, omdat deze pas laat in het najaar geoogst worden.

Landbouwers hebben recht op subsidies voor perceelsrandenbeheer en het niet bewerken van een strook langs de waterloop. Zo blijft de waterloop het ganse jaar door bereikbaar voor ruimingswerken.

Bovendien is er minder uitspoeling van nutriënten naar de waterloop waardoor de kruidgroei zal afnemen.

meer info

Perceelsrandenbeheer: Vlaamse Landmaatschappij

Meldpunt provincie Antwerpen: Meldpunt waterlopen tweede categorie

Plan waterlopen - Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA): Geopunt

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.