aanvraag bermverharding

Als je de strook tussen de rooilijn en de openbare weg wil verharden om je oprit te laten aansluiten aan de openbare weg, moet je hiervoor een vergunning aanvragen. 

voor wie?

Voor de eigenaar van een perceel gelegen aan een gemeentelijke weg. Indien de berm gelegen is langs een gewestweg, moet je eerst een vergunning bekomen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

voorwaarden

De voorschriften waaraan men moet voldoen zullen vermeld worden in de vergunning.
De maximale vergunde breedte van een bermverharding is 5 meter.

procedure

Het aanvraagformulier bezorg je aan team openbare werken, lokaal bestuur Meerhout, Markt 1 of mail je naar openbare.werken@meerhout.be

bedrag

Het bekomen van de vergunning is kosteloos. Je dient de werken zelf uit te voeren of een geregistreerde aannemer aan te stellen om de verhardingswerken te laten uitvoeren.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.