wegberm en inrit verharden

online aanvragen

Je moet een toelating aanvragen om de strook tussen de rooilijn en de openbare weg te verharden om zo je oprit te laten aansluiten aan de openbare weg. Als de berm langs een gewestweg ligt, moet je eerst een vergunning aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer district Geel (Kleinhoefstraat 1, 2440 Geel, wegen.antwerpen.districtgeel@mow.vlaanderen.be). Als je een vergunning hebt, kan je de toelating voor de werken aanvragen

Het gemeentelijk reglement inrichting en onderhoud openbaar domein legt vast welke aanpassingen mogelijk zijn, onder welke voorwaarden, hoe de aanvraag beoordeeld wordt, wie de werken uitvoert en betaalt, en hoe het onderhoud van de structuur dient te gebeuren.

  • alleen toegestaan om de strikt noodzakelijke toegang tot het perceel te kunnen verzekeren
  • maximum 5 m per perceel/kavel (uitzonderingen: raadpleeg het reglement), de rest van de berm is aangelegd als grasberm
  • toegelaten materialen: extensief of intensief beheerd gras, beplanting tot 70 cm hoog, honinggraatmatten ingezaaid met gras, grasbetontegels, grijze haltervormige waterpasserende betonstraatstenen en waterdoorlatende materialen soortgelijk aan de aansluitende verharding op het eigen perceel.
  • het bekomen van de toelating is kosteloos, aanvrager/bewoner voert de werken uit en draagt de kosten

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.