aanvraag bermverharding

online aanvragen

Als je de strook tussen de rooilijn en de openbare weg wil verharden om je oprit te laten aansluiten aan de openbare weg, moet je hiervoor een toelating aanvragen. 

voor wie?

Voor de eigenaar van een perceel gelegen aan een gemeentelijke weg.

Als de berm gelegen is langs een gewestweg, moet je eerst een vergunning bekomen van het Agentschap Wegen en Verkeer (Kleinhoefstraat 1, 2440 Geel, wegen.antwerpen.districtgeel@mow.vlaanderen.be). Met deze vergunning kan je dan een toelating aanvragen via het digitaal loket. 

voorwaarden

De voorschriften waaraan men moet voldoen zullen vermeld worden in de vergunning.
De maximale vergunde breedte van een bermverharding is 5 meter voor residentiële gebouwen en 7,5 meter voor niet-residentiële gebouwen en percelen waarop een zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend. Er kan slechts één toelating per perceel worden aangevraagd.

bedrag

Het bekomen van de toelating is kosteloos. Je dient de werken zelf uit te voeren of een geregistreerde aannemer aan te stellen om de verhardingswerken te laten uitvoeren.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.