aanpassingen aan openbaar domein

Wil je ter hoogte van je perceel een aanpassing van het openbaar domein? Bijvoorbeeld om jouw perceel beter toegankelijk of groener te maken? Vraag dit altijd aan. Het lokaal bestuur of een andere overheid (bijvoorbeeld Agentschap Wegen en Verkeer voor gewestwegen) beheert het openbaar domein en moet de aanpassing goedkeuren. Het lokaal bestuur voert de werken meestal ook zelf uit.

Het gemeentelijk reglement inrichting en onderhoud openbaar domein legt vast welke aanpassingen mogelijk zijn, onder welke voorwaarden, hoe de aanvraag beoordeeld wordt, wie de werken uitvoert en betaalt, en hoe het onderhoud van de structuur dient te gebeuren.

Je kan volgende aanpassingen aanvragen:

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.