aanvraag duurzaam verblijf

afspraak maken

Na 5 jaar ononderbroken verblijf kan je als EU-burger (EU-kaart) of familielid van een EU-burger (F-kaart) duurzaam verblijfsrecht aanvragen. Voor EU-burgers is dat geen verplichting, voor familieleden wel.

De aanvraag gebeurt aan de hand van een bijlage 22.

De behandeling van de aanvraag duurt vijf maanden. Wanneer duurzaam verblijf wordt toegekend, word je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van het vreemdelingenregister. Dan krijg je respectievelijk een EU+-kaart of een F+-kaart.

voor wie?

EU-burgers, hun familieleden, en familieleden van een Belg met een voorwaardelijk verblijf, die een duurzaam verblijf aanvragen.

bedrag

De aanvraag duurzaam verblijf is gratis (hou er rekening mee dat de omwisseling van de verblijfskaart wel betalend is.)

wat meebrengen?

  • niet-EU-onderdanen: geldig paspoort land van herkomst
  • EU-onderdanen: geldige identiteitskaart land van herkomst
  • geldige EU- of F-kaart

meer info

Welk document krijg je?

Ben je onderdaan van een derde land en familielid van een Belg, EU-, EER- of Zwitsers onderdaan, dan vraag je bij de gemeente een elektronisch verblijfsdocument type F+ aan.

In welk register word je ingeschreven?

Je wordt nu overgeschreven van het vreemdelingenregister naar het bevolkingsregister.

Hoe lang mag je in het buitenland verblijven? 

Met een duurzaam verblijfsrecht heb je een recht op terugkeer van 2 jaar als je verblijfskaart nog geldig is. Als je België minder dan 2 jaar hebt verlaten, kun je opnieuw worden ingeschreven. Een vertrek van meer dan 3 maanden moet je altijd melden bij het Loket Migratie of het dienstencentrum.

Kun je het duurzaam verblijfsrecht verliezen?

Je kunt het duurzaam verblijfsrecht verliezen

  • als je België meer dan 2 achtereenvolgende jaren hebt verlaten
  • om ernstige redenen van openbare orde en nationale veiligheid
  • als je fraude hebt gepleegd om je verblijfsrecht te verkrijgen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.