bestuurderspas voor taxibestuurders

voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

 • minstens 21 jaar zijn
 • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring
 • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden
 • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen
 • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen.

procedure

Je vraagt de bestuurderspas aan:

 • online via het platform Centaurus 2020
 • in de gemeente of stad waar je gedomicilieerd bent.

wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je bestuurderspas breng je volgende zaken mee:

 • identiteitskaart
 • rijbewijs met geldige medische keuring
 • bewijs van taalkennis
 • diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs, of attest B1 of 2.1 of bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2, met erewoordverklaring dat je binnen de 2 jaar niveau B1 zult behalen.
 • uittreksel uit het strafregister 596.1-28 van minder dan 3 maanden oud
 • toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (enkel voor buitenlandse staatsburgers)
 • indien van belang: bewijs van vereiste kennis van het vervoeren van personen in een rolstoel.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.