Eikenprocessierups

De eikenprocessierups groeit uit tot een onschuldige, inheemse nachtvlinder die zijn plaats heeft in ons ecosysteem. Helaas kunnen de rupsen, als ze in grote aantallen aanwezig zijn, hinder veroorzaken door hun brandharen. De brandharen kunnen tijdelijke irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger worden. Probeer daarom zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden.

Ecologisch beheer

Lokaal bestuur Meerhout blijft inzetten op een duurzaam ecologisch beheer om het aantal rupsen te verminderen. 

  • Mezen zijn een natuurlijke vijand van de processierups. Daarom werden in het voorjaar van 2020 en 2021 zo'n 200 mezennestkasten opgehangen op plaatsen met veel nesten van processierupsen. 
  • Bij de eerste maaibeurt van de wegbermen maaien we maar één meter breed, hoofdzakelijk om de verkeersveiligheid te garanderen. Het niet gemaaide deel van de bermplanten kan volop tot bloei komen. Hierdoor worden ondermeer sluipvliegen en sluipwespen aangetrokken. Dit zijn natuurlijke vijanden (parasieten) van de processierups. Zij leggen hun eitjes in de rupsen waarna de larven de rupsen van binnenuit opeten. Er loopt gedurende 5 jaar een proefproject van de provincie Antwerpen rond sluipvliegen en sluipwespen in 3 straten in onze gemeente: Langvoortbeemden, Wuytswinkel en Beemdendijk.

Nesten melden

Nesten kan je melden aan team groen milieu. Alle meldingen van processierupsen verzamelen we op een kaart die je hier kan raadplegen. Toch nog ergens anders processierupsen gezien?

Meld dit ons.

De meldingen helpen ons een zicht te krijgen op de infectiegraad in Meerhout.

Bestrijding

De eikenprocessievlinder heeft een plaats in ons ecosysteem. Het doel van de bestrijding is niet om de soort uit te roeien, maar om gezondheidsrisico's op belangrijke publieke plaatsen te verminderen. 

Het lokaal bestuur zal rupsen op het openbaar domein binnen een straal van 50 meter van een gebouw laten bestrijden door een gespecialiseerde firma. Dit zijn de locaties waar de kans op gezondheidshinder het grootst is. Op locaties waar de kans eerder klein is dat de rupsen effectief hinder opleveren, zetten we in op sensibilisatie en een ecologisch beheer door het aantrekken van natuurlijke vijanden als koolmezen. 

De eventuele bestrijding op privédomein is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Je kan hiervoor contact opnemen met een gespecialiseerde firma. Een lijst van aannemers vind je hier.

Wat te doen bij hinder door brandharen eikenprocessierups?

Heb je een geïrriteerde huid door de brandharen van de eikenprocessierups? Bij lichte symptomen is er geen behandeling nodig. De klachten verdwijnen meestal vanzelf na 1 tot 2 weken. Bij hevige jeuk haal je best een anti-jeukmiddel bij je apotheker. Raadpleeg je huisarts bij ernstige klachten.

Probeer dus zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden. Mijd eikenbomen met nesten en bedek de huid zoveel mogelijk. Kom je toch in contact met de haartjes, begin dan niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Vermijd om via de kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur).

Meer info over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups

Meer informatie over de eikenprocessierups kan je terugvinden op de website van de provincie Antwerpen. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.