geslachtswijziging

voor wie?

Elke Belg of in de gemeente ingeschreven vreemdeling kan een verklaring voor de aanpassing van de registratie van zijn/haar geslacht indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Na een tweede verklaring waarin hij/zij zijn/haar keuze bevestigt, kan het geslacht aangepast worden in de aktes van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

voorwaarden

Je kan een aanvraag tot aanpassing van de registratie van het geslacht bij team burgerzaken indienen als:

  • je Belg en meerderjarig bent
  • je Belg en tussen 16 en 18 jaar bent, mits voorlegging van een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater én de handtekening van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
  • je vreemdeling bent en ingeschreven in Meerhout

procedure

Je meldt je bij team burgerzaken aan met de eerste verklaring voor aanpassing van de registratie van het geslacht. Deze verklaring moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. Je krijgt een ontvangstbewijs en een blanco tweede verklaring.

Team burgerzaken zal je dossier overmaken aan de Procureur des Konings van Hasselt. Hij formuleert zijn advies binnen een periode van drie maanden.

Je moet een tweede verklaring indienen ten vroegste 3 maanden en uiterlijk 6 maanden na de eerste verklaring waarin je bevestigt dat je nog steeds overtuigd bent van je keuze, dat je de juridische en administratieve gevolgen kent en dat je weet dat deze keuze onherroepelijk is.

Na de tweede verklaring en een gunstig advies van de Procureur des Konings, zal de ambtenaar de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opmaken. Alle nodige aktes en het rijksregister wordt aangepast, waarna je uitgenodigd zal worden voor een nieuwe identiteitskaart.

bedrag

De aanvraag is gratis.

Wel moet je rekening houden met de kostprijs van een nieuwe identiteitskaart en eventueel ook de kostprijs voor een rijbewijs en een paspoort.

wat meebrengen?

Bij het indienen van de eerste verklaring:

  • als je in het buitenland geboren bent, een afschrift van je geboorteakte eventueel met legalisatie en vertaling
  • de eerste ingevulde en ondertekende verklaring
  • als je tussen 16 en 18 jaar bent, een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater én de handtekening van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
  • je identiteitskaart

Bij het indienen van de tweede verklaring:

  • de tweede ingevulde en ondertekende verklaring
  • je identiteitskaart

meer info

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.