burgerzaken

bevolking

De federale overheid verplicht elk lokaal bestuur om een bevolkingsregister bij te houden. Het team bevolking vervult deze opdracht. Je vindt in dit register gegevens terug over onder andere je persoon, gegevens over je afstamming, de burgerlijke staat, gegevens over identiteitskaarten, rijbewijzen enzovoort. 

Vroeger werden al deze gegevens ingeschreven in uit de kluiten gewassen boeken. Tegenwoordig worden al deze gegevens ingevoerd in het Rijksregister. Het Rijksregister is ondertussen uitgegroeid tot een digitale databank waaraan nogal wat andere databanken, en niet de minst belangrijke, zich hebben vastgehecht. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksdienst voor Pensioenen, de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV) en de Sociale Kruispuntenbank. Deze laatste levert dan weer op haar beurt gegevens aan bijvoorbeeld de ziekenfondsen. Je merkt dat het Rijksregister een veelbetekenende basis vormt voor e-government. 

De registratie van al die gegevens laat de medewerkers van dit team toe om tal van officiële documenten af te leveren zoals identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Je kan bij deze medewerkers ook terecht voor onder andere allerhande attesten en het wettigen van handtekeningen.

Ook buitenlanders die in de gemeente komen wonen, komen voor het starten en de behandeling van hun verblijfsdossier bij dit team.

Verder staan deze medewerkers ook in voor de plaatselijke organisatie van de verkiezingen.

burgerlijke stand

Het werkgebied van het team burgerlijke stand omvat drie belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden. Als deze zich voordoen op het grondgebied van de gemeente Meerhout, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte op. 

Onze maatschappij is voortdurend in beweging wat regelmatig resulteert in nieuwe wetten en rechten. Het huwelijk voor homo's en lesbiennes, de mogelijkheid dat deze koppels kinderen kunnen adopteren en de erkenning van een kind zijn hiervan een aantal voorbeelden. De medewerkers helpen burgers bij de administratieve verwerking.

Ook de multiculturele samenleving waarin we leven, beïnvloedt de werking van dit team. Bijvoorbeeld: als een Belg trouwt met een niet-Belg moeten de regels van het land van herkomst toegepast worden. Dit betekent dat er andere regels gelden voor bijvoorbeeld een Pool dan voor een Braziliaan. Dit maakt dat de taak van de burgerlijke stand meer en meer complex wordt. Een andere belangrijke taak die voortvloeit uit de instroom van niet-Belgen, zijn de aanvragen om de Belgische nationaliteit te krijgen. Omdat niet elke aanvrager in dezelfde positie verkeert, is het ook op dit vlak niet altijd een hapklare taak. 

Verder kan je bij dit team onder andere terecht voor informatie over adoptie, erkenningen, huwelijksvermogensstelsel, echtscheidingen ... De medewerkers verzorgen hierover ook de administratie.

De akten die de ambtenaar opmaakt van deze gebeurtenissen, zijn documenten met wettelijke bewijskracht. Dit betekent dat wat in de akten staat, wettelijk als juist wordt beschouwd. Ook vormen de gegevens die in de akten staan de basis voor het bevolkingsregister.

sociale zaken

Bij de medewerkers van het team sociale zaken kan je terecht voor informatie over sociale tegemoetkomingen en sociale voorzieningen maar ook voor diverse aanvragen, zoals de integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden, de parkeerkaart voor mensen met een handicap, de gemeentelijke zorgpremies ... Ook voor je pensioenaanvraag ben je hier aan het juiste adres.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.