Heraanleg kerkhof Sint-Trudo

Het kerkhof rond de Sint-Trudokerk in Meerhout is een waardevolle plaats. Ze is namelijk beschermd als landschap. Dit omdat het een historische site is die vermoedelijk teruggaat tot de middeleeuwen.

Met de juiste toekomstvisie wensen we deze plaats nog vele generaties te behouden. Het kerkhof heeft namelijk een zeer groot potentieel om uit te groeien tot een stilteplek waar ruimte is voor ingetogen ontmoetingen, rust- of bezinningsmomenten. Belangrijk hierbij is dat het kerkhof haar historische uitstraling als kerkhof moet blijven behouden.

In 2022 werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd door Hekate Erfgoedonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek is een beheersplan opgemaakt voor het kerkhof. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd waarbij ook de erfgoedwaarde bepaald werd.

In het voorjaar van 2023 werd Ontwerpbureau Carlier aangesteld als ontwerper voor de herinrichting van het kerkhof. Het ontwerpbureau heeft de eerste ontwerpschetsen tijdens een inspraakmoment op 3 mei 2023 voorgesteld aan omwonenden en andere belanghebbenden. De schetsen zelf blijven te bezichtigen in het gemeentehuis tot 2 juni 2023. 

Op deze pagina vind je alle informatie in verband met het kerkhof terug. Deze pagina zal continu verder aangevuld worden zodra er nieuwe informatie is, hou deze dus zeker in het oog. Ondertussen vind je al heel wat informatie terug in de bijlages onderaan deze pagina.

meer info

Opmerkingen over het weghalen/behouden van een bepaald graf?

Een graf is aangeduid als te verwijderen of als te behouden en je bent hier als nabestaande niet mee akkoord? 

In dit geval kan je de 'Meldingsfiche' die je onderaan deze pagina terug vindt ingevuld en ondertekend terugbezorgen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen per post of per mail via burgerzaken@meerhout.be.

Aan de hand van je schriftelijke motivatie zal je aanvraag individueel beoordeeld worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met het ontwerpplan en de toegekende erfgoedwaarde. Het bestuur zal dus bekijken of er al dan niet aan je vraag tegemoet gekomen kan worden.

De voorwaarde voor behoud van een graf is dat de nabestaanden een schriftelijke verbintenis aangaan om het graf te onderhouden. Als wordt vastgesteld dat het onderhoud niet naar behoren gebeurd zal het graf alsnog verwijderd worden.

Wat betekent de sticker op het graf?

Er zijn twee soorten stickers bevestigd op graven: 

  • er is nog een lopende concessie
  • de grafrust is verstreken

De juiste betekenis van de stickers vind je in de bijlage onderaan 'Betekenis aanplakking stickers'.

Beheersplan

In de bijlagen vind je het beheersplan terug. Het definitieve beheersplan werd ingediend ter goedkeuring bij Onroerend Erfgoed.

Ontwerpplan

Ontwerpbureau Carlier heeft op 3 mei 2023 de eerste schetsen voorgesteld aan geïnteresseerden. De presentatie van Ontwerpbureau Carlier vind je eveneens terug bij de bijlagen. De schetsen blijven tentoongesteld in het gemeentehuis tot 2 juni 2023.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.