Heraanleg kerkhof Sint-Trudo

Het kerkhof rond de Sint-Trudokerk in Meerhout is een waardevolle plaats. Ze is namelijk beschermd als landschap. Dit omdat het een historische site is die vermoedelijk teruggaat tot de middeleeuwen.

Met de juiste toekomstvisie wensen we deze plaats nog vele generaties te behouden. Het kerkhof heeft namelijk een zeer groot potentieel om uit te groeien tot een stilteplek waar ruimte is voor ingetogen ontmoetingen, rust- of bezinningsmomenten. Belangrijk hierbij is dat het kerkhof haar historische uitstraling als kerkhof moet blijven behouden.

In 2022 werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd door Hekate Erfgoedonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek is een beheersplan opgemaakt voor het kerkhof. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd waarbij ook de erfgoedwaarde bepaald werd.

In het voorjaar van 2023 werd Ontwerpbureau Carlier aangesteld als ontwerper voor de herinrichting van het kerkhof. Het ontwerpbureau heeft de eerste ontwerpschetsen tijdens een inspraakmoment op 3 mei 2023 voorgesteld aan omwonenden en andere belanghebbenden. 

Op deze pagina vind je alle informatie in verband met het kerkhof terug. Deze pagina zal continu verder aangevuld worden zodra er nieuwe informatie is, hou deze dus zeker in het oog. Ondertussen vind je al heel wat informatie terug in de bijlages onderaan deze pagina.

meer info

Openbaar onderzoek afgelopen

De periode waarin nabestaanden bezwaar konden indienen liep op 27 september 2023 ten einde.

De bezwaarschriften zijn behandeld en deze zijn voor een laatste advies voorgelegd aan het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

Hierna zal het college van burgemeester en schepenen een definitief besluit moeten nemen om al dan niet in te gaan op de bezwaren van de nabestaanden.

Als een graf, naar aanleiding van een bezwaar, wel behouden blijft, dan is het aan de nabestaanden of belanghebbenden om zich te engageren om het graf goed te onderhouden. Wanneer de grafzerk verwaarloosd wordt, dan krijgt het lokaal bestuur automatisch de toestemming om het graf te verwijderen.

Wat betekent de sticker op het graf?

Er zijn twee soorten stickers bevestigd op graven: 

  • er is nog een lopende concessie
  • de grafrust is verstreken

De juiste betekenis van de stickers vind je in de bijlage onderaan 'Betekenis aanplakking stickers'.

Beheersplan

In de bijlagen vind je het beheersplan terug. Het definitieve beheersplan werd ingediend ter goedkeuring bij Onroerend Erfgoed.

Ontwerpplan

Ontwerpbureau Carlier heeft op 3 mei 2023 de eerste schetsen voorgesteld aan geïnteresseerden. De presentatie van Ontwerpbureau Carlier vind je eveneens terug bij de bijlagen. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.