inname openbaar domein

Je moet voor elk werk of tijdelijke parkeerplaats op het openbaar domein (rijweg, stoep, berm ...) een signalisatievergunning aanvragen. Als de werken meer dan 2 weken duren, moet je van het college van burgemeester en schepenen een toelating krijgen om het openbaar domein te mogen gebruiken. Je kan onderstaande formulieren downloaden en ingevuld bezorgen aan het lokaal bestuur. De aanvragen dienen 3 weken voor de aanvang van werken te gebeuren.

procedure

De signalisatievergunning en de toelating voor het privatief gebruik van het openbaar domein worden een week voor de werken afgeleverd nadat alle hulpdiensten in kennis zijn gesteld van deze werken. De signalisatievergunning en de toelating voor het privatief gebruik van het openbaar domein haal je af bij het lokaal bestuur.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.