inname openbaar domein

Signalisatievergunning aanvraag aannemer

Signalisatievergunning aanvraag particulier

Je moet de aanvraag voor de inname van het openbaar domein minstens 3 weken op voorhand doen!

Als je voor een verhuis of werken aan je huis of pand tijdelijk het openbaar domein (de openbare weg, het fietspad, voetpad, parkeerplaatsen ...) in wil nemen, dan heb je hiervoor een signalisatievergunning nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een container, verhuiswagen, stelling ...

Voor deze tijdelijke situaties moet je een signalisatievergunning aanvragen bij het lokaal bestuur. Het openbaar domein mag nooit worden ingenomen zonder voorafgaandelijke toestemming.

De vergunning geeft je de toelating om een bepaald gedeelte van het openbaar domein in te nemen met specifieke veiligheidsmaatregelen (bv. verkeersborden, verlichting ...)

De nodige verkeerssignalisatie om de inname veilig te laten verlopen zit ook vervat in de aanvraag.

voor wie?

Een signalisatievergunning voor de inname van het openbaar domein kan je aanvragen als particulier of als private onderneming.

voorwaarden

Afhankelijk van de aard, plaats en tijd van de inname worden bepaalde voorwaarden opgelegd aan de inname van het openbaar domein.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, al geplande evenementen, doorgaand verkeer, enz. Het team verkeer en veiligheid vraagt indien nodig het advies aan politie en andere diensten.

Deze voorwaarden worden opgenomen in de signalisatievergunning zelf en dien je strikt te volgen.

De aanvrager of de uitvoerder van de werken moet altijd zorgen voor duidelijke signalisatie van de inname zelf, dit om de veiligheid van de voetgangers of weggebruikers te waarborgen.

Het lokaal bestuur staat enkel in voor de plaatsing van de verkeerssignalisatie (bv. parkeerverbod) voor particulieren ter hoogte van de inname van het openbaar domein en de nodige verkeersborden voor de omleiding in het geval van inname van de volledige rijweg.

procedure

aanvraag indienen

Je dient je aanvraag online in via bovenstaande knop en doorloopt de verschillende stappen.

Volgende informatie is nodig:

 • naam, adres en contactgegevens van de aanvrager
 • adres waar de inname van het openbaar domein gelegen is
 • lengte en breedte van de inname
 • een situatieschets van de plaats van de inname
 • periode van de inname en tijdsbestek
 • aard van de inname (bv. container, stelling, verhuiswagen ...)
 • mogelijke verkeershinder (bv. geen doorgaand verkeer mogelijk, wegomleiding nodig ...)

behandeling van de aanvraag

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, geplande evenementen, doorgaand verkeer ... Indien nodig wordt ook advies aan de politie en andere diensten gevraagd.

uitzonderingen

Organiseer je een evenement op het openbaar domein? Dan heb je ook een vergunning nodig voor deze inname. Maar geen nood: je hoeft enkel je activiteit aan te vragen. Dit kan hier. De medewerkers van team vrije tijd bekijken het hele dossier en zorgen voor de afhandeling, inclusief de nodige vergunning voor de inname van het openbaar domein.

meer info

aandachtspunten

 • Zorg voor duidelijke signalisatie van de inname zelf, zoals verlichting, beschermnetten, verkeerskegels, ...
 • Als de toegang tot een garage wordt gehinderd, maak dan een akkoord met de eigenaar of gebruiker.
 • Hou het proper bij werken aan de woning! Het openbaar domein dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van voertuigen en van de zwakker weggebruikers te verzekeren.
 • Heb je een verlenging van uw vergunning nodig? Vraag ook dit tijdig aan.
 • Heb je al een Eagle-account? Dan kan je via het portaal een verlenging aanvragen. Ondernemingen kunnen hier ook voor hun klanten een vergunning aanvragen.
 • Vroeg je eerder al een vergunning voor tijdelijke inname openbaar domein aan, maar duurt de inname langer dan voorzien? Dan kan je een verlenging aanvragen via het digitaal portaal van Eagle.
 • Een verlenging van een signalisatievergunning kan enkel wanneer de situatie identiek blijft. Is de inname verschillend van de originele aanvraag, dan moet je een nieuwe vergunning aanvragen.
 • Vraag de verlenging minstens 3 werkdagen voor het verlopen van de oorspronkelijke termijn aan.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.