inname openbaar domein

Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wil innemen (rijbaan - stoep - ...) dien je tijdig (liefst 3 weken op voorhand) een signalisatievergunning aan te vragen.

Voorbeelden zijn:

- gebruiken van parkeerplaatsen om bv. een verhuiswagen te plaatsen

- innemen van de openbare weg om een container te plaatsen

- werken aan het openbaar domein

- ...

De aannemer die de werken uitvoert dient te voorzien in de nodige verkeersborden die worden opgelegd om de werken veilig te laten laten uitvoeren. Enkel de parkeerverbodsborden worden door de gemeentediensten geplaatst en terug opgehaald.

Alle hulpdiensten worden tijdig op de hoogte gesteld zodanig dat zij weten wanneer bv. een straat onderbroken is door werken. 

procedure

De signalisatievergunning wordt indien mogelijk een week voor de werken schriftelijk (per email of op papier indien gewenst) afgeleverd. Deze vergunning omvat de toelating om het openbaar domein te mogen gebruiken op een bepaald ogenblik. Indien de werken grootschaliger zijn zal tevens een signalisatieplan worden meegestuurd met daarop de aanduiding van de verkeersborden die moeten worden geplaatst.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.