Maaien van bermen

Wanneer worden onze bermen gemaaid?

In Meerhout zijn er twee maaibeurten: één in het voorjaar en één in het najaar.

Eerste maaibeurt

De meeste bermen worden gemaaid in de periode van 15 juni tot 8 juli. Dit gebeurt door een externe aannemer. In de bebouwde zone mag de aannemer al starten vanaf 15 mei. De aannemer kiest echter zelf de exacte periode waarin hij de bermen maait.

De aannemer zal ongeveer één meter breed maaien. Langs Meiberg (het gedeelte tussen Molenberg en Heikant), Heikant en Sportlaan wordt de volledige berm gemaaid. Een aantal kleinere wegen die niet met grote machines van de aannemer bereikbaar zijn, maait de gemeentelijke groendienst met een kleinere klepelmaaier.

Waarom maaien we niet de volledige berm?

Bermen vormen vaak een uitwijkplaats voor bepaalde dieren en planten. In bebouwde omgevingen en op plaatsen waar akkerland intensief bewerkt wordt, is er vaak geen plaats meer om kruiden spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Dankzij een doordacht ecologisch bermbeleid kan die specifieke fauna en flora wel blijven bestaan en zich verder ontwikkelen en ontstaan er stabielere vegetaties met meer plantensoorten, wat op zijn beurt insecten en andere dieren aantrekt. Denk bijvoorbeeld aan de natuurlijke vijanden voor de eikenprocessierupsen. De variatie in vorm, kleur en structuur doorbreekt de monotonie van de weg en fleurt de omgeving op. Door de grachten minder te maaien zorgen we ervoor dat water minder snel wegvloeit. Dit voorkomt overstromingen in lager gelegen gebieden en zorgt ervoor dat het hemelwater langzaam in de grond kan dringen. Hierdoor kunnen problemen die het gevolg zijn van droogte beperkt worden.

Tweede maaibeurt

In de periode van 15 september tot 15 oktober is er een tweede maaibeurt. In de bebouwde zone kan het al vanaf 1 september. Dan maait de aannemer de volledige berm en ook de grachttaluds.

De maaiperiodes zijn wettelijk vastgelegd in het Bermbesluit. Hiervan kan afgeweken worden in een bermbeheerplan, maar dit is er niet voor de gemeentelijke wegen in Meerhout. Voor de gewestwegen is er wel een bermbeheerplan en gelden er andere maaiperiodes.

We voeren het grasmaaisel af. Dit verarmt de bodem en geeft kruiden en bloemen nog meer kansen.

Omwille van verkeersveiligheid maaien we op sommige plaatsen extra.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.