ongeschiktheidsonderzoek huurwoningen

Als je als huurder klachten hebt over de staat van de woning die je huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan je een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. Dit kan je doen door het onderstaande aanvraagformulier woningonderzoek in te vullen en te bezorgen

  • per post aan team ruimtelijke ordening, Markt 1, 2450 Meerhout
  • of via mail naar ro@meerhout.be

Aansluitend nemen we contact op om de procedure te overlopen.

Op basis van de Vlaamse Codex Wonen controleert een onderzoeker de toestand van de woning met een vooronderzoek. Als dit onderzoek uitwijst dat de woning aan teveel criteria niet voldoet, zal een woningonderzoek worden aangevraagd bij Wonen Vlaanderen. Op basis van hun advies kan een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard. Dit gebeurt steeds nadat de eigenaar en huurder de kans hebben gekregen gehoord te worden en er een redelijke termijn werd vooropgesteld om de nodige herstellingswerken uit te voeren.

Een ongeschikte woning beantwoordt niet aan de vereiste stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. De woning moet niet onmiddellijk ontruimd worden, maar komt wel op de heffingsinventaris terecht. Aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd.

Een onbewoonbare woning vertoont gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De woning mag niet meer bewoond worden.

De Vlaamse overheid en het lokaal bestuur heffen een belasting op leegstaande en verkrotte woningen en gebouwen. Daarnaast heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.