woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

De Vlaamse overheid legt hiertoe aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen op. Hierdoor krijgen de Vlaamse steden en gemeenten een aantal instrumenten aangereikt die moeten toelaten op hun grondgebied zowel preventief, stimulerend als sanctionerend op te treden, en zo de woonkwaliteit te ondersteunen en te bewaken. Voor alle informatie omtrent dit thema kan je terecht op de site van Wonen Vlaanderen.

Hieronder vind je meer informatie over enkele van die instrumenten:

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.