orgaandonatie

Je kan uitdrukkelijk instemmen met of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen en weefsels via het formulier ‘verklaring van wilsuitdrukking inzake wegneming van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden”.

Je hebt de mogelijkheid tot het vastleggen van vier verschillende beslissingen:

 • donatie van organen voor transplantatie
 • donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 • donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 • donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.

 Voor elke beslissing kunnen drie opties worden geregistreerd:

 • verzet
 • uitdrukkelijke toestemming
 • intrekking van een eerdere wilsverklaring.

voor wie?

 • Iedere persoon die in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven kan een wilsverklaring laten registreren.
 • Zonder wilsverklaring is men standaard donor.
 • Minderjarigen die bekwaam worden geacht (men mag aannemen vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen: uitdrukkelijk toestemmen of verzet aantekenen. Ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn kunnen voor de minderjarige enkel verzet aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger, voorlopige bewindvoerder of bij gebreke daarvan een naaste verwant.

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil alleen uit te drukken, kunnen geen gebruik maken van de elektronische zelfregistratie maar moeten zich steeds via het gemeentebestuur of hun huisarts registreren.

procedure

Je kan je verklaring zelf online registreren op www.mijngezondheid.be.

Kan je geen gebruik maken van deze online registratie? Vraag ernaar bij je huisarts. De huisarts kan dit voor jou doen. Dit geldt ook voor anderen die geen gebruik kunnen maken van de online registratie, zoals minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil alleen uit te drukken.

Indien je liever via het lokaal bestuur voor je registratie zorgt, contacteer ons dan om een afspraak te maken. Het lokaal bestuur registreert je verklaring via het portaal van de FOD Volksgezondheid en bezorgt je hiervan een ontvangstbewijs.

bedrag

Gratis.

wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.