reglementen en verordeningen

Zowel gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau als burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren.

Volgens het decreet lokaal bestuur moeten deze reglementen en verordeningen ook verplicht gepubliceerd worden op de website van het lokaal bestuur in plaats van te afficheren.

Je vindt hier een overzicht van alle reglementen en verordeningen van Meerhout die moeten bekendgemaakt worden. Het gaat om o.a. retributie- en belastingreglementen, verkeersreglementen, huishoudelijke reglementen, subsidiereglementen enzovoort.

De bekendmakingen van voor juni 2021 vind je in hier.

Bekendmakingen vanaf juni 2021

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.