secretariaat

Het secretariaat zorgt hoofdzakelijk voor de administratieve ondersteuning van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau, bijzonder comité sociale dienst en raad voor maatschappelijk welzijn. De secretariaatsmedewerkers maken de dagorde en het verslag van de vergaderingen op.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.