kort verblijf vreemdelingen - verbintenis tot tenlastenneming

afspraak maken

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, het verblijf en de repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België.
Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant.
Dat mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

 • Bijlage 3 bis: deze verbintenis is bedoeld voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen bijvoorbeeld op familie/vriendenbezoek.
 • Bijlage 32: is een verbintenis voor een student die langer dan drie maanden zal blijven.

voorwaarden

Als garant moet je:

 • ofwel Belg zijn.
 • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

procedure

Je maakt een afspraak bij team burgerzaken en je komt persoonlijk langs om de tenlasteneming te ondertekenen.

De tenlasteneming wordt gemaakt en de handtekening van de garant wordt gewettigd.
Je krijgt het document samen met een samenstelling gezin en een kopie van je identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Nadien moet je het gehele dossier opsturen aan de persoon die op bezoek wil komen.
Dit dossier bevat:

 • Tenlasteneming
 • Samenstelling gezin
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen drie maanden, pensioenfiche,…

De persoon die op bezoek komt moet hiermee binnen de zes maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen.
De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

Indien in land van herkomst geen Belgische ambassade is en deze wordt vertegenwoordigd door een ambassade van een ander land dienen de documenten eerst door Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel gevalideerd te worden alvorens je ze kan opsturen naar de persoon die op bezoek wenst te komen. Opgelet in drukke periodes kan termijn voor behandeling oplopen tot 1 maand bij DVZ.

bedrag

5 euro

wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • De gegevens van de perso(n)on(en) waarvoor je je garant stelt:
 1.  naam en voornaam
 2. geboorteplaats en datum
 3. nationaliteit en geslacht
 4. paspoortnummer
 5. adres in het land van herkomst

Een kopie van het paspoort van de persoon waarvoor je garant staat is altijd handig.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.