Vogelgriep in Vlaanderen: informatie en richtlijnen

Sinds 2020 houdt het H5-vogelgriepvirus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur, ook in Vlaanderen. Inmiddels komt het virus voor bij wilde vogels in alle Vlaamse provincies.

De vogelgriep treft vele vogelsoorten zoals ganzen, eenden en meeuwachtigen. Maar het virus wordt ook aangetroffen bij roofvogels zoals buizerd, torenvalk en kerkuil. Vogelgriep is niet alleen besmettelijk voor wilde vogels maar ook voor pluimvee.

Er werden maatregelen en acties ingevoerd om de verspreiding van het virus in te perken. Er zijn maatregelen en acties die je moet nemen als je een dode of zieke vogel vindt of als je zelf vogels houdt.

Wat te doen als je een zieke of dode wilde vogel vindt?

  • Draag steeds wegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst FFP2) bij het manipuleren van kadavers en zieke vogels. Personen met een verminderde immuniteit wordt geadviseerd om geen zieke of dode vogels te manipuleren.
  • Meld dode vogels steeds aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) via de gratis influenzalijn 0800 99 777. Het FAVV zal, afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip, beslissen of het kadaver ingezameld moet worden voor onderzoek of niet. Is onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren het kadaver ophaalt voor analyse.
  • De grondeigenaar of - beheerder moet de kadavers, die het FAVV niet ophaalt voor onderzoek, verwijderen mits inachtneming van nodige bioveiligheidsmaatregelen. Contacteer je gemeente als je niet wie de eigenaar of beheerder van het terrein is.
  • Zieke vogels kunt u aanmelden bij het dichtstbijzijnde opvangcentrum voor in het wild levende dieren.
  • Was steeds je handen, onderarmen en nagels met zeep of ontsmettingsmiddel nadat je een kadaver behandeld hebt en zéker vooraleer je voedsel vastpakt.
  • Hou honden steeds aangelijnd en op afstand van dode en zieke vogels.

Verplichtingen voor houders van vogels

De verplichtingen voor houders van gedomesticeerde vogels, zowel voor commerciële houderijen als voor de hobbysector, vind je op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

meer info

Een uitgebreide omschrijving van de (bioveiligheids)maatregelen kan je raadplegen op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.