Wespen, bijen, hommels en hoornaars

In onze nabijheid kunnen verschillende soorten zwart-gele vliegende insecten opduiken. Denk maar aan gewone wespen, honingbijen, hommels, solitaire bijen en hoornaars. Ze veroorzaken vaak heel wat angst en ongerustheid omdat ze kunnen steken als ze zichzelf of hun nest bedreigd voelen.

Wespen

Vrouwelijke wespen (werksters genaamd) vangen andere insecten, rupsen en spinnetjes om de larven in het nest te voeden. De larven maken een zoete vloeistof die dient als voedsel voor de werksters. Tegen het einde van de zomer, als alle larven volgroeid zijn, is er geen zoete vloeistof meer in het nest. Op dat moment trekken de werksters eropuit om hun suiker elders te halen. Het is dan dat ze vaak opduiken in de buurt van mensen.

Bestrijding

Een wespennest op openbaar domein meld je bij team groen en milieu (014 24 99 50 of milieu@meerhout.be). Vermeld duidelijk de locatie van het nest. Als het nest hinder of gevaar zou kunnen opleveren gaan we over tot bestrijding.

Een wespennest op privéterrein kan je zelf bestrijden of tegen betaling laten bestrijden door de brandweer of een professionele verdelger.

Aanvragen voor bestrijding door de brandweer dien je in via de website van de Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen of telefonisch via de wespenlijn 014 28 78 78. De kostprijs per verdelging bedraagt 48,40 euro inclusief btw. De brandweer tracht zo snel mogelijk te komen, maar in drukke wespenzomers kan het soms een paar dagen duren.

Wespen zijn echter nuttige dieren die het aantal schadelijke of hinderlijke insecten laag houden waardoor je minder last hebt van bijvoorbeeld muggen en huisvliegen of van rupsen in de moestuin. De brandweer raadt aan om geen bestrijding aan te vragen voor een wespennest dat geen hinder oplevert voor jezelf, je gezin of je huisdier(en). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een wespennest achteraan in je tuin. De brandweer raadt aan om in dat geval de omgeving van het nest te vermijden. Zo kunnen de wespen hun nuttige functie verder uitvoeren. Als iemand in je gezin allergisch is voor wespensteken kan je wel beter het wespennest (laten) verdelgen.

Bijen en hommels

Bijen en hommels zijn nodig voor de bestuiving van verschillende planten. Ze dragen bij aan het behoud van de diversiteit van planten én spelen een cruciale rol in de voedselproductie via bestuiving (groenten- en fruitteelt). Beide soorten zijn zeer nuttige en beschermde insecten die niet mogen worden bestreden. Heb je een zwerm bijen of hommels in je tuin die je wil laten verwijderen? Dan contacteer je best een lokale imker om het bijen- of hommelvolk te verplaatsen. Een overzicht van lokale imkers die je hiervoor kan contacteren vind je hier.

Hoornaars

In België komen 2 soorten hoornaars voor: de Europese en de Aziatische. Hoornaars zijn 2 maal zo groot als gewone wespen.

Europese hoornaars

De Europese hoornaar is onze grootste inheemse wespensoort. Door hun grootte en hun uitgesproken wespachtige uiterlijk schrikken ze vele mensen af. Europese hoornaars zijn echter zelden agressief, blijven normaal gezien uit de buurt van mensen en voeden zich vooral met andere wespen en vliegen. Ook zijn ze een vijand van de schadelijke Aziatische hoornaar. Als hun nest verstoord wordt, of we komen herhaaldelijk in de aanvliegroute naar het nest, dan kan de Europese hoornaar wel agressie vertonen. Meestal in de vorm van een pijnlijke steek.

Een nest Europese hoornaars op openbaar domein meld je bij team groen en milieu (014 24 99 50 of milieu@meerhout.be). Vermeld duidelijk de locatie van het nest. Als het nest hinder of gevaar zou kunnen opleveren, vragen we de brandweer om het nest te bestrijden.

Een nest op privéterrein kan je tegen betaling laten bestrijden door een professionele verdelger of de brandweer. Aanvragen voor bestrijding door de brandweer dien je in via de website van de Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen of telefonisch via de wespenlijn 014 28 78 78. De kostprijs per verdelging bedraagt 48,40 euro inclusief btw. De brandweer tracht zo snel mogelijk te komen, maar in drukke wespenzomers kan het soms een paar dagen duren.

De brandweer raadt aan om de omgeving te vermijden en geen bestrijding aan te vragen als de hoornaars geen hinder opleveren. Zo kunnen ze hun nuttige functie in de natuur verder uitvoeren.

Aziatische hoornaars

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die best bestreden wordt. Ze voeden zich met wespen, vliegen en honingbijen. Ze kunnen bijenkasten binnendringen en er heel wat schade aanrichten. Je kan hun nesten herkennen als een zeer groot wespennest ter grootte van een voetbal, meestal vrijhangend en hoog in bomen.

Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Hou dus altijd voldoende afstand van het nest. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden.

Wat te doen als je een nest ontdekt?

Stap 1: Meld het nest via de website van Vespa-Watch. Zend een foto in waarop het nest en/of de wesp goed zichtbaar is.

Stap 2: Een vrijwilliger van Vespa-Watch controleert je melding en kijkt of het om een melding van de Aziatische hoornaar gaat.

Stap 3: Je ontvangt een bericht van Vespa-Watch over je melding. In geval van bevestiging van de soort, is het aangeraden om het nest te laten verwijderen. Op de website van Vespa-Watch vind je een lijst met bestrijders en hun maximale werkhoogte. Je kan ook een beroep doen op de brandweer voor de verdelging. De brandweer bestrijdt gratis nesten van Aziatische hoornaars. Afhankelijk van de drukte en andere dringende oproepen kan het enkele dagen duren vooraleer de brandweer kan langskomen. Een bestrijding aanvragen door de brandweer kan via dit e-formulier

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.