circulatieplan

Wat?

Nagaan hoe autoverkeer en plaatselijk vrachtverkeer moet rijden om Meerhout veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Waarom? 

Veel van onze centrumstraten zijn heel smal. Momenteel passeren daar duizenden auto's en honderden vrachtwagens per dag, maar er is letterlijk geen (veilige) ruimte over voor fietsers en voetgangers. Het auto- en vrachtverkeer wordt drukker en drukker.

Om het veiliger te maken moeten we ruimte creëren waar fietsers veilig kunnen rijden en voetgangers gebruik kunnen maken van goede en ruime voetpaden. Dit betekent dat in sommige straten dubbelrichting niet meer mogelijk zal zijn.

Een circulatieplan bepaalt hoe het verkeer anders kan rijden, zonder overlast voor anderen. 

Wanneer?

De uitwerking van het circulatieplan zit in de eindfase en dient nog goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

De praktische toepassing ervan zal stelselmatig vanaf 2025 tot 2035 worden ingevoerd. Het aanpassen van de infrastructuur zoals nieuwe stoepen aanleggen of een nieuwe rijbaan aanleggen, vragen veel tijd.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.