beleidsdoelstelling 3 mobiliteit

Minder gemotoriseerd doorgaand verkeer door de woonkernen. We sporen aan tot minder gemotoriseerde en meer zachte verplaatsingen.

Hoe we ons verplaatsen moet er in de toekomst heel anders aan toe gaan. Hoe precies, dat wordt in het nog op te maken mobiliteitsplan beschreven. Dit plan is gebaseerd op de nota graag traag die er kwam na het participatietraject over mobiliteit in 2017. Wat zeker is: lokaal bestuur Meerhout wil volop inzetten op zachte verplaatsingen, verplaatsingen te voet of met de fiets. En in de mate van het mogelijke het openbaar vervoer.

Lokaal bestuur Meerhout voorziet een flink budget van 4 500 000 euro voor een betere mobiliteit in Meerhout.

Duurzaamheid, groen, verbondenheid en handhaving blijven ook in dit meerjarenplan aandachtspunten. Verder wil Meerhout ook inzetten op een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening 

3.1 We realiseren de overname van de N110

3.1.1 - We realiseren de overname van de N110
3.1.2 - We bespreken de inrichting van de N110 binnen de werkgroep van het mobiliteitsplan
3.1.3 - We trekken de heraanleg van de N110 door tot in het centrum
3.1.4 - We richten een projectstuurgroep mobiliteit op

3.2 We maken een mobiliteitsplan op

3.2.1 - We delen de opmaak van het mobiliteitsplan op in verschillende fasen
3.2.2 - We richten een aantal punten opnieuw in in overeenstemming met het mobiliteitsplan
3.2.3 - We monitoren het gemotoriseerd verkeer en het fietsverkeer aan de brug van Genelaar
3.2.4 - We werken een hernieuwde visie uit op de voorrangsregeling

3.3 We zetten sterk in op zachte verplaatsingen

3.3.1 - We zetten medewerkers en burgers er toe te bewegen om meer zachte verplaatsingen te doen
3.3.2 - We trachten binnengebieden maximaal verkeersvrij in te richten
3.3.3 - We beperken de bebouwingsmogelijkheden langs de linten
3.3.4 - We ontwikkelen een visie over de functionele fietsverplaatsingen binnen Meerhout
3.3.5 - We bieden een samenaankoop (elektrische) fietsen aan
3.3.6 - We onderzoeken of fietsverplaatsingen financieel beloond kunnen worden
3.3.7 - We breiden het aantal parkings voor fietsen uit
3.3.8 - We werken aan een betere signalisatie van trage wegen
3.3.9 - We verminderen het aantal parkeerplaatsen voor auto's in het centrum
3.3.10 - We werken aan een mobiliteitsplan met focus op zachte verplaatsingen
3.3.11 - We onderzoeken of compensatie voor definitieve afstand van de wagen haalbaar is
3.3.12 - We blijven bij De Lijn aandringen op betere busverbindingen
3.3.13 - We voorzien voor het administratief personeel elektrische deelwagens
3.3.14 - We voorzien tussenkomsten in de aankoop van busabonnementen
3.3.15 - We leggen fietspaden en riolering aan in de Burgemeester Adriaensenlaan en Gestelsesteenweg (N110)
3.3.16 - We werken de fietspaden en riolering op de Kiezel (N126) verder af

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.