fietsveilige ingrepen

Wat?

 • Zorgen voor een betere fietsinfrastructuur door:

  • Aanleg van fietspaden langsheen gewestwegen B. Adriaensenlaan-Gestelsesteenweg en Eindhoutsebaan.
  • Overdekte fietsenstallingen aan bushaltes.
  • Bijkomende fietsenstallingen.
  • Wielklemmen vervangen door fietsbeugels zodat fietsen niet omvallen.
  • Elektrische laadpalen voor fietsen.

Extra maatregelen

Niet alle verplaatsingen lenen zich ertoe om met de fiets te doen, daarom voorziet het lokaal bestuur vanaf het najaar twee cambio-deelwagens voor medewerkers en inwoners. Standplaats: Pastoor Van Haechtplein en Eikenboomlaan.

Waarom? 

Voetgangers en fietsers moeten zich veilig kunnen verplaatsen. Een aangepaste infrastructuur, een verlaagde snelheid, eventueel een aangepaste circulatie en verbeterde stallingsmogelijkheden voor fietsen moeten hiertoe bijdragen.

Met de deelwagens willen we inwoners aansporen om geen tweede of derde wagen aan te kopen.

Wanneer?

De fietsmaatregelen (stallingen, nieuwe fietsbeugels …) worden stelselmatig ingevoerd. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.