logo lokaal bestuur Meerhout

online aanvragen

Sinds april 2007 heeft het lokaal bestuur van Meerhout een nieuwe huisstijl. Deze huisstijl heeft een grafische en een inhoudelijke component.

Logo lokaal bestuur Meerhout

In het logo van Meerhout vinden we de traditie van het verleden en de dynamiek van het heden terug. In Meerhout zijn er een aantal molens. In het logo vind je de wieken, het draaiende, het dynamische, de beweging, terug.

Het begrip 'vier' is belangrijk: vier wieken, maar ook vier parochies die samen één gemeente vormen.

We zien ook een knooppunt van wegen die samenkomen op één plaats, het hart van de gemeente dat naar buiten toe uitwaaiert.

Het oranje straalt warmte en vertrouwen uit, maar het beeldmerk is naar buiten gericht en open. 

Het punt in het logo is een eigenzinnige manier om het geheel af te sluiten.

Auteursrecht

Het logo maakt deel uit van het grafisch aspect van de huisstijl. Het lokaal bestuur beschikt over de auteursrechten van de huisstijllogo's. Dat betekent dat niemand anders ze mag gebruiken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming. 

voorwaarden

  • Bij elk nieuw initiatief, moet je een nieuwe aanvraag doen. 
  • Het logo mag op geen enkele manier bewerkt worden. Kortom: de aanvrager dient zich aan de grafische specificaties van het huisstijlhandboek te houden. 
  • Het logo en de grafische richtlijnen worden digitaal ter beschikking gesteld.

In geval van discussie of klacht over het gebruik van het logo door derden, ligt de beslissing bij het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau.

procedure

Je moet je aanvraag schriftelijk of digitaal richten aan team communicatie. Je vermeldt de reden of activiteit waarom je het gebruik van het logo vraagt. Als het lokaal bestuur niet meewerkt aan je initiatief, dan kun je geen gebruik maken van het logo.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.