gracht aanleggen, dempen, verdiepen of verleggen

online aanvragen

Je moet eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Als je een omgevingsvergunning hebt, kan je de toelating voor de werken aanvragen.

Het gemeentelijk reglement inrichting en onderhoud openbaar domein legt vast welke aanpassingen mogelijk zijn, onder welke voorwaarden, hoe de aanvraag beoordeeld wordt, wie de werken uitvoert en betaalt, en hoe het onderhoud van de structuur dient te gebeuren.

  • het bekomen van de toelating is kosteloos, lokaal bestuur voert de werken uit en draagt de kosten

Opgelet! Voor geklasseerde waterlopen kunnen bijkomende regels gelden. Informeer hiervoor bij de beheerder van de waterloop.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.