omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning (stedenbouwkundige vergunning), verkavelingsvergunning en milieuvergunning. Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je:

 • wil (ver)bouwen
 • een gebouw wil slopen
 • hoogstammige bomen wil rooien
 • het reliëf van een perceel wil wijzigen
 • het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens twee van die loten te verkopen als bouwgrond
 • activiteiten wil uitvoeren die zijn vermeld in de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem 2
 • .... 

Bepaalde werken mag je uitvoeren zonder vergunning. Sommige werken zijn enkel meldingsplichtig. Meer info.

 

Bouwvoorschriften

Wanneer je de plannen van je woning, tuinhuis, bedrijfshal, hobbystal … vorm geeft, moet je rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving kunnen er ook specifieke verkavelingsvoorschriften of ruimtelijke plannen van toepassing zijn, of moet je rekening houden met het woonomgevingsplan van Meerhout. Valt je project onder het toepassingsgebied van de verordening parkeerplaatsen of reglement groenschermen en heraanplantingen, dan moeten ook deze voorschriften afgetoetst worden.

Als er voor je project geen eenduidige voorschriften van toepassing zijn, kan een stedenbouwkundig attest duidelijkheid brengen.

Openbaar onderzoek

Voor bepaalde vergunningsaanvragen moet het lokaal bestuur een openbaar onderzoek organiseren. Gedurende een vastgelegde periode van 30 dagen kan je het volledige dossier inkijken op het inzageloket of na afspraak in het gemeentehuis. De periode van het openbaar onderzoek voor een bepaalde aanvraag wordt ter plaatse aangeplakt, op deze website bekendgemaakt en de aanpalende eigenaars ontvangen een brief.

Inzage beslissingen

Gedurende een vastgelegde periode van 30 dagen kan je de beslissing en het volledige dossier over een vergunningsaanvraag inkijken op het inzageloket of na afspraak in het gemeentehuis. De periode van de beroepstermijn wordt ter plaatse aangeplakt en op deze website bekendgemaakt.

procedure

Aanvragen voor een omgevingsvergunning en meldingen van kleinere werken worden behandeld via het omgevingsloket. Dit is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Er is ook een vereenvoudigde versie van het loket: de snelinvoer. Daarmee kan je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen.

Bij een aanvraag of melding voeg je volgende documenten in het omgevingsloket:

 • minstens 3 foto's van de plaats of constructie van de aangevraagde werken
 • een inplantingsplan van het perceel met alle bestaande en nieuwe constructies, verhardingen, hoogstammige bomen en kijkrichting van de gevoegde foto's
 • grond- en gevelplannen op schaal van de nieuwe constructies (ook bestaande en vergunde toestand als het over verbouwing gaat)
 • beschrijvende nota van de werken en materialen, van de soort, toestand, reden tot kappen en heraanplanting van bomen

Voor bepaalde projecten moeten plannen getekend worden door een architect (+ link naar omgeving vlaanderen). In dat geval zal de architect het dossier samenstellen op het omgevingsloket.

bedrag

Het bedrag hangt af van de soort procedure. Deze zijn vermeld in het retributiereglement.

meer info

Wil je (ver)bouwmogelijkheden of plannen bespreken? Mail de perceelsgegevens en ontwerpplannen of beschrijving van beoogde werken met je vragen naar ro@meerhout.be. Of maak een afspraak.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.