omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning (stedenbouwkundige vergunning), verkavelingsvergunning en milieuvergunning. Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je:

  • wil (ver)bouwen
  • een gebouw wil slopen
  • hoogstammige bomen wil rooien
  • het reliëf van een perceel wil wijzigen
  • het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens twee van die loten te verkopen als bouwgrond
  • activiteiten wil uitvoeren die zijn vermeld in de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem 2
  • .... 

Bepaalde werken mag je uitvoeren zonder vergunning. Sommige werken zijn enkel meldingsplichtig. 

procedure

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden behandeld via het omgevingsloket. Dit is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Er is ook een vereenvoudigde versie van het loket: de snelinvoer. Daarmee kan je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen.

bedrag

Het tariefoverzicht kan je onderaan downloaden. Of lees het volledige belastingreglement.

meer info

Wil je (ver)bouwmogelijkheden of plannen bespreken? Mail of maak telefonisch een afspraak. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.