omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning (stedenbouwkundige vergunning), verkavelingsvergunning en milieuvergunning. Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je:

  • wil (ver)bouwen
  • een gebouw wil slopen
  • hoogstammige bomen wil rooien
  • het reliëf van een perceel wil wijzigen
  • het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens twee van die loten te verkopen als bouwgrond
  • activiteiten wil uitvoeren die zijn vermeld in de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem 2
  • .... 

Bepaalde werken mag je uitvoeren zonder vergunning. Sommige werken zijn enkel meldingsplichtig. 

procedure

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden behandeld via het omgevingsloket. Dit is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Er is ook een vereenvoudigde versie van het loket: de snelinvoer. Daarmee kan je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen.

bedrag

Het tariefoverzicht kan je onderaan downloaden. Of lees het volledige belastingreglement.

afhandeling

Ingevolge de coronacrisis nam de Vlaamse regering op 22 maart maatregelen voor de termijnen in de procedures voor omgevingsvergunningen. Zo werden de termijnen van lopende openbare onderzoeken opgeschort tot 24 april en kunnen nieuwe openbare onderzoeken pas starten na 24 april. En de beroepstermijn na beslissing over de vergunning werd verlengd met 30 dagen. Ook de beslissingstermijnen in de vereenvoudigde en gewone procedure worden verlengd met 30 dagen. Maar net zoals altijd doen wij er als lokaal bestuur wel alles aan om zoveel mogelijk dossiers zonder uitstel te behandelen. 

De Vlaamse regering besliste op 20 april om deze maatregelen niet te verlengen. Dat betekent dat vanaf 25 april de beslissings- en beroepstermijnen opnieuw de normale duurtijd hebben en dat openbare onderzoeken kunnen (her)starten. Doordat openbare onderzoeken opnieuw kunnen gevoerd worden, bieden wij ook opnieuw de mogelijkheid om de aanvragen in openbaar onderzoek te komen inkijken. Dat doen we op afspraak omdat het gemeentehuis nog steeds met gesloten deuren werkt. En met voldoende afstand bij de inzage. Voor een afspraak:

  • bel je het nummer 014 24 99 48

 bereikbaar op maandag van 9 tot 12, 14 tot 16 en 17 tot 19 uur

 en van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur

meer info

Wil je (ver)bouwmogelijkheden of plannen bespreken? Mail of maak telefonisch een afspraak. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.