sociale dienst

De sociale dienst staat in voor hulp- en dienstverlening aan alle Meerhoutenaren met uiteenlopende vragen. In het bijzonder gaat aandacht uit naar mensen met minder kansen en zorgbehoevende ouderen. 

Het team van maatschappelijk werkers is opgedeeld in drie kernen, die elk specifieke vragen behandelen: 

  • een zorgkern die verantwoordelijk is voor de organisatie van de thuiszorg en de opvang van senioren: woonzorgcentrum, seniorenwoningen, gezinszorg, poetsdienst, warme maaltijden, klusjesdienst, minder mobiele centrale
  • een hulpkern voor de algemene en specifieke maatschappelijke hulpverlening: budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldhulpverlening, recht op maatschappelijke integratie, huurtussenkomst, inschrijving sociale huisvestingsmaatschappijen, psycho-sociale begeleiding en doorverwijzing, hulpverlening voor vreemdelingen en vluchtelingen, financiële steun, tweedehandswinkel ’t Kelderke
  • een juristenkern die eerstelijns juridisch advies kan verlenen: huurwetgeving, familierecht, huwelijksvermogensrecht, strafrecht, arbeidsrecht, collectieve schuldenregeling, consumentenkrediet ... 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.