tegeltuin aanleggen

online aanvragen

Een tegeltuin is een smalle border tegen een gevel waarin bloemen, klimplanten of bodembedekkers groeien. De tegeltuin ontstaat door bij woningen zonder voortuin één of enkele stoeptegels weg te nemen en de vrijgekomen plaats te beplanten en te onderhouden.

Het gemeentelijk reglement inrichting en onderhoud openbaar domein legt vast welke aanpassingen mogelijk zijn, onder welke voorwaarden, hoe de aanvraag beoordeeld wordt, wie de werken uitvoert en betaalt, en hoe het onderhoud van de structuur dient te gebeuren.

  • voor woningen zonder voortuin(strook)
  • de aanvrager is eigenaar van het gebouw waarvoor de tegeltuin aangelegd zou worden
  • maximum 50 cm breed en op het voetpad blijft een vrije loopruimte van 1,5 m
  • lokaal bestuur verwijdert de verharding
  • bewoner/eigenaar plant en onderhoudt de tegeltuin en draagt de kosten
  • beschadigingen aan tegeltuin/beplanting wordt niet vergoed
  • het bekomen van de toelating is kosteloos

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.