gracht overwelven of inbuizen

online aanvragen

Je moet eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Als je een omgevingsvergunning hebt, kan je de toelating voor de werken aanvragen.

Het gemeentelijk reglement inrichting en onderhoud openbaar domeinĀ legt vast welke aanpassingen mogelijk zijn, onder welke voorwaarden, hoe de aanvraag beoordeeld wordt, wie de werken uitvoert en betaalt, en hoe het onderhoud van de structuur dient te gebeuren.

  • alleen toegestaan voor de noodzakelijke en veilige toegang tot het perceel
  • maximum 5 m per perceel (uitzonderingen: raadpleeg het reglement)
  • het bekomen van de toelating is kosteloos, lokaal bestuur voert de werken uit en draagt de kosten

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.