beleidsdoelstelling 6 dienstverlening

Het lokaal bestuur streeft continu naar een optimale klanttevredenheid door de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker en klantgerichter te maken.

Toegankelijke en klantgerichte dienstverlening

Via heel wat kanalen communiceert het lokaal bestuur met haar inwoners. Het gemeentelijk blad Meerhout Magazine blijft een belangrijke schakel, maar met sociale media kan er sneller gecommuniceerd worden én in twee richtingen. Door de tendensen te volgen, wil het bestuur zijn communicatie blijven verbeteren. Om wachtrijen te vermijden wil lokaal bestuur Meerhout ook op afspraak gaan werken. Het team sociale dienst zal zijn intrek nemen in het gemeentehuis.

Lokaal bestuur Meerhout voorziet hiervoor een budget van 939 000 euro. 

Duurzaamheid, groen, mobiliteit en betrokkenheid en handhaving blijven ook in dit meerjarenplan aandachtspunten. 

6.1 We verbeteren de communicatie naar de klant

6.1.1 - We lijsten de bestaande kanalen op en bepalen het aantal abonnees per kanaal
6.1.2 - We stellen een leidraad ‘Sociale media en webcare’ op
6.1.3 - We organiseren een opleiding ‘Sociale media’ voor de redacteurs
6.1.4 - We informeren snel via een gemeentelijke facebook-pagina
6.1.5 - Via webcare spelen we in op wat leeft in de gemeenschap
6.1.6 - We gaan op zoek naar nieuwe communicatiekanalen die nuttig zijn voor doelgroepen

6.2 We maken de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker

6.2.1 - We onderzoeken de nood aan doorgedreven digitalisering van huidige kanalen
6.2.2 - We onderzoeken de nood aan doorgedreven digitalisering van nieuwe kanalen
6.2.3 - We breiden I-school uit voor vrijetijdsactiviteiten
6.2.4 - We breiden I-rent uit naar externe gebruikers
6.2.5 - We breiden de module 'Mijn profiel' op de gemeentelijke website uit
6.2.6 - We ontwikkelen een gemeenteapp als toegangspoort tot onze dienstverlening

6.3 We willen meldingen en klachten beter opvolgen en evalueren

6.3.1 - We evalueren de bestaande procedures voor meldingen en klachten
6.3.2 - We vereenvoudigen het indienen van klachten en meldingen
6.3.3 - We digitaliseren de opvolging van meldingen en klachten
6.3.4 - We zorgen ervoor dat burgers feedback krijgen over meldingen
6.3.5 - We koppelen klachten en meldingen aan onze software van de werkplanning
6.3.6 - We rapporteren op basis van een opvolgingssysteem
6.3.7 - We sturen de processen die het vaakst voorwerp zijn van een klacht bij

6.4 We bouwen het onthaal in het gemeentehuis om tot een volwaardige frontoffice

6.4.1 - We brengen de huidige wachtrijen in kaart
6.4.2 - We stellen een gemeentelijke productencatalogus op
6.4.3 - We schrijven processen uit aan de hand van de productencatalogus
6.4.4 - Eenvoudig af te handelen producten brengen we naar de frontoffice
6.4.5 - We onderzoeken de mogelijkheid om op afspraak te werken
6.4.6 - We herdenken de huidige opstelling van het onthaal
6.4.7 - We denken na over de nood aan uitbreiding van de openingsuren van de frontoffice

6.5 We onderzoeken en realiseren de integratie van bijkomende diensten in het gemeentehuis

6.5.1 - We inventariseren de noden van sociale dienst, politie, economaat en politiek
6.5.2 - We laten ons begeleiden bij de invulling van het gemeentehuis
6.5.3 - We passen het gemeentehuis aan volgens de noden van de bewoners

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.