openbare werken

De medewerkers van team openbare werken zorgen voor de administratieve en technische voorbereidingen bij het oprichten en restaureren van openbare gebouwen, het uitvoeren van grote onderhoudswerken aan gemeentegebouwen, het aanleggen en onderhouden van wegen, het leggen van rioleringen en nutsleidingen.

De eigenlijke uitvoering van al deze werken gebeurt door een geregistreerd aannemer of door de eigen werklieden, afhankelijk van de omvang van de werken.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.