beleidsdoelstelling 5 handhaving

Samenleven veronderstelt dat afspraken en regels gerespecteerd worden, mensen verwachten dat ook. Meerhout wil inzetten op een striktere handhaving van regels inzake mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening.

Handhaving is een blijver: afspraken en regels zijn er om gerespecteerd te worden en daar blijft het bestuur op inzetten. Lokaal bestuur Meerhout voorziet hiervoor een budget van 225 000 euro. 

Duurzaamheid, groen, mobiliteit en betrokkenheid blijven ook in dit meerjarenplan aandachtspunten. Verder wil Meerhout ook inzetten op een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening.

5.1 We zetten in op handhaving ruimtelijke ordening en milieu

5.1.1 - We maken een 'Handhavingsprogramma omgeving'
5.1.2 - We lijnen af in welke gevallen er niet enkel reactief maar ook pro-actief opgetreden wordt
5.1.3 - We maken samenwerkingsafspraken tussen alle partners

5.2 We zetten in op handhaving van de politiecodex

5.2.1 - We onderzoeken de mogelijkheid een gasvaststeller aan te stellen binnen het gemeentelijk personeel
5.2.2 - We onderzoeken een interlokale samenwerking voor het aanstellen van een gemeenschapswacht
5.2.3 - We maken een prioriteitenlijst van schendingen van de politiecodex

5.3 We zetten in op handhaving van mobiliteit

5.3.1 - In samenwerking met onze partners zetten we een gefundeerde vorm van verkeershandhaving op

5.4 We zetten in op preventie

5.4.1 - We informeren en sensibiliseren burgers over de naleving van de regels
5.4.2 - Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte trachten we oneigenlijk gebruik onmogelijk te maken

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.