beleidsdoelstelling 1 leefmilieu

We beschermen de leefomgeving van mensen. We engageren ons tot het behalen van de CO2-doelstellingen zoals vastgelegd in de burgemeestersconvenant en werken aan een beperking van het fijn stof in woonomgevingen.

Lokaal bestuur Meerhout voorziet een flink budget van 442 000 euro voor duurzame energie en ingrepen die de CO2-uitstoot moet halveren tegen 2026.

Groen, verbondenheid, handhaving en mobiliteit blijven ook in dit meerjarenplan aandachtspunten. Verder wil Meerhout ook inzetten op een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening 

1.1 De totale energievraag op het grondgebied daalt

1.1.1 We stimuleren het fietsgebruik voor korte verplaatsingen
1.1.2 We verminderen het energieverbruik in private woningen
1.1.3 We stimuleren het gebruik van korte-keten en seizoensgebonden voedingsproducten

1.2 Het aandeel duurzame energie verhogen

1.2.1 - We vergroten de laadinfrastructuur voor elektrische fietsen
1.2.2 - We vergroten de laadinfrastructuur voor elektrische wagens
1.2.3 - We organiseren groepsaankopen voor groene energie
1.2.4 - We maken een warmteplan dat warmtevraag en overschotten aan elkaar verbindt
1.2.5 - We onderzoeken of restwarmte uit industrie kan gebruikt worden voor de verwarming van woningen
1.2.6 - We bekijken of er tussen de autosnelweg en het kanaal nog windmolens kunnen geplaatst worden
1.2.7 - We onderzoeken of we ongebruikte industriegronden kunnen benutten duurzame energie
1.2.8 - We onderzoeken of we in het project Zeggeman ruimte kunnen voorzien voor de opwekking van energie
1.2.9 - We bekijken of we gemeentelijke gebouwen kunnen inzetten voor 'zonnedelen'
1.2.10 - We trachten bedrijven te overtuigen om zonnepanelen te plaatsen

1.2.3 Adaptatie van klimaatverandering

1.3.1 - We voorzien meer groen in de onmiddellijke nabijheid van woningen
1.3.2 - We voorzien meer open water in de onmiddellijke nabijheid van woningen
1.3.3 - We bekijken of we bij renovatie en nieuwbouw meer onverharde ruimte en levend groen kunnen opleggen
1.3.4 - We treden met scholen in overleg om groenere speelplaatsen te realiseren
1.3.5 - We werken aan een beleid rond tegeltuinen
1.3.6 - We bufferen en infiltreren hemelwater
1.3.7 - We proberen actief zicht te krijgen op risico's aangaande het veranderend klimaat
1.3.8 - We onderzoeken of we het dakwater van de kerken plaatselijk kunnen laten infiltreren

Het gemeentebestuur verlaagt de CO2 uitstoot met 50 % tegen 2026

1.4.1 - We monitoren en optimaliseren het energiegebruik in de recente gebouwen
1.4.2 - We werken een toekomstvisie uit voor de oudere gebouwen
1.4.3 - We maken een toekomstplan voor duurzame gemeentelijke voertuigen
1.4.4 - We experimenteren met de principes van circulariteit en duurzaamheid in ons aankoopbeleid
1.4.5 - We 'verledden' de openbare verlichting nog verder

theme-sub-title

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.