beleidsdoelstelling 4 betrokkenheid

We willen een betrokken samenleving, waar mensen elkaar kennen en samen actief mee vorm geven aan het 'samen leven'.

Van verbinden naar betrekken

Daar waar tijdens vorige legislatuur de focus lag op mensen verbinden, wil het lokaal bestuur nu meer betrokkenheid uitlokken bij inwoners. Door onder meer burgerinitiatieven financieel te ondersteunen en meer vrijwilligers in te zetten wil lokaal bestuur Meerhout een betrokken samenleving creëren. Lokaal bestuur Meerhout voorziet hiervoor een flink budget van 2 290 000 euro. 

Duurzaamheid, groen, mobiliteit en handhaving blijven ook in dit meerjarenplan aandachtspunten. Verder wil Meerhout ook inzetten op een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening.

4.1 We willen meer burgers betrekken door hen gericht te informeren

4.1.1 - We informeren mensen op de markt over belangrijke thema's
4.1.2 - We organiseren 'Meerhout voor nieuwe inwoners'
4.1.3 - We organiseren 'Meerhout voor gevorderden'

4.2 We willen burgerparticipatie activeren

4.2.1 - We ondersteunen wijk- en buurtfeesten
4.2.2 - We voorzien projectsubsidies voor burgerinitiatieven

4.3 We stimuleren dat burgers deelnemen aan de samenleving

4.3.1 - We onderzoeken een vrijetijdspas (Uit-pas)
4.3.2 - We implementeren de Uit-pas
4.3.3 - We zorgen voor de technische implementatie van de Uit-pas
4.3.4 - We onderzoeken opvangmogelijkheden voor kinderen tijdens de vakantie
4.3.5 - We voorzien projectsubsidies voor jeugdkampen
4.3.6 - We volgen de ontwikkelingen op het vlak van BKO
4.3.7 - We hebben aandacht voor kwetsbare kinderen binnen BKO
4.3.8 - We organiseren huiswerkbegeleiding in gezinnen
4.3.9 - We geven een mantelzorgpremie
4.3.10 - We begeleiden/ondersteunen gezinnen door een gezinswerker
4.3.11 - We ondersteunen 'Huis van het kind Geel-Laakdal-Meerhout'
4.3.12 - We organiseren een lokaal loket kinderopvang
4.3.13 - We werken aan een geïntegreerd breed onthaal
4.3.14 - We voeren een preventief gezondheidsbeleid

4.4 We willen mensen verbinden met hun leefomgeving

4.4.1 - We voorzien in voldoende ontmoetingsinfrastructuur
4.4.2 - We plannen levendige woonkernen
4.4.3 - We creëren levendige woonkernen
4.4.4 - We voorzien Wifi-faciliteiten in openbare gebouwen
4.4.5 - We ondersteunen inschrijvingen op Be-alert en buurtinformatienetwerken

4.5 We maken werk van de uitbouw van de bibliotheek van morgen

4.5.1 - De bibliotheek bouwt mee aan de uitwerking van een regiobib
4.5.2 - De bibliotheek ondersteunt de uitbouw tot een kennis- en ontmoetingscentrum
4.5.3 - De bibliotheek ondersteunt evenementen van werkgroepen en partners
4.5.4 - De bibliotheek organiseert evenementen
4.5.5 - De bibliotheek organiseert schoolbezoeken
4.5.6 - De bibliotheek geeft vorm aan actuele initiatieven
4.5.7 - De bibliotheek zet in op een digitale collectie

4.6 We maken werk van een organisatiebreed en modern vrijwilligersbeleid

4.6.1 - We werken aan een gecoördineerd vrijwilligersbeleid
4.6.2 - We stellen een pool van vrijwilligers samen
4.6.3 - We bevorderen de deskundigheid van vrijwilligers
4.6.4 - We organiseren '100% Merci'
4.6.5 - We waarderen onze vrijwilligers organisatiebreed

4.7 We ondersteunen ons verenigingsleven

4.7.1 - We ondersteunen verenigingen om zich in regel te stellen met nieuwe vzw-wetgeving
4.7.2 - We subsidiëren jeugdverenigingen
4.7.3 - We subsidiëren socio-culturele verenigingen
4.7.4 - We subsidiëren sportverenigingen
4.7.5 - We subsidiëren seniorenverenigingen
4.7.6 - We subsidiëren ontwikkelingssamenwerking en noodhulp
4.7.7 - We subsidiëren milieu- en natuurverenigingen
4.7.8 - We subsidiëren kwetsbare groepen
4.7.9 - We subsidiëren de 'Werkgroep onwikkelingssamenwerking'
4.7.10 - We subsidiëren de 'Heemkundige kring Meerhout'
4.7.11 - We subsidiëren 'VVV Meerhout'
4.7.12 - We subsidiëren 'Vaderlands Vredelievend Meerhout'
4.7.13 - We subsidiëren 'speeltuin Kinderweelde'
4.7.14 - We subsidiëren 'overige organisaties'
4.7.15 - We subsidiëren de ouderverenigingen van de Meerhoutse basisscholen
4.7.16 - We subsidiëren de vriendenkringen van het gemeentepersoneel
4.7.17 - We voorzien infrastructuursubsidies ter ondersteuning van de brandveiligheid
4.7.18 - We ondersteunen jubilerende verenigingen
4.7.19 - We voorzien vervoersubsidies
4.7.20 - We organiseren de uitleen van feestmateriaal
4.7.21 - We organiseren de uitleen van sport- en spelmateriaal
4.7.22 - We organiseren de uitleen van muziekpartituren
4.7.23 - We vermelden erkende verenigingen op de website
4.7.24 - We kondigen activiteiten van erkende verenigingen aan via de gemeentelijke infokanalen

4.8 We organiseren en/of ondersteunen een vrijetijdsaanbod

4.8.1 - We organiseren 'Dag van de jeugd'
4.8.2 - We organiseren 'Roefel'
4.8.3 - We organiseren 'Nieuwjaarszingen'
4.8.4 - We ondersteunen de 'Vrieje Vruuters viering'
4.8.5 - We ondersteunen 'De Sint komt'
4.8.6 - We beheren de inkomsten uit het jeugdaanbod
4.8.7 - We organiseren vorming voor senioren
4.8.8 - We organiseren '80-plussers ontmoeten elkaar'
4.8.9 - We ondersteunen de organisatie van de 'Seniorennamiddag'
4.8.10 - We beheren de inkomsten uit het seniorenaanbod
4.8.11 - We ondersteunen de organisatie van 'FTG' en 'Noord-zuid'
4.8.12 - We beheren de inkomsten uit het aanbod ontwikkelingssamenwerking
4.8.13 - We organiseren een sportacademie
4.8.14 - We organiseren een scholenveldloop en scholensportdag
4.8.15 - We organiseren de 'Ronde van Meerhout'
4.8.16 - We organiseren '50+ in beweging'
4.8.17 - We organiseren de 'Sportlaureatenviering'
4.8.18 - We organiseren 'Joggen voor beginners' en 'Joggen voor gevorderden'
4.8.19 - We organiseren de 'Engstraatjogging'
4.8.20 - We organiseren de 'Personeelssportdag'
4.8.21 - We organiseren een 'BMX initiatie'
4.8.22 - We organiseren een sportaanbod voor kansengroepen
4.8.23 - We organiseren een kwalitatief sportaanbod voor de bewoners van WZC De Berk
4.8.24 - We organiseren het 'Sportkamp (Sportkriebels)'
4.8.25 - We organiseren de 'Kleutersportdag'
4.8.26 - We organiseren een 'Mountainbike kamp'
4.8.27 - We organiseren een 'Ski- en snowboarddag'
4.8.28 - We organiseren een 'Avonturensportdag'
4.8.29 - We organiseren een 'Motorinstapdag'
4.8.30 - We organiseren een 'Watersportdag'
4.8.31 - We organiseren een nieuwjaarsconcert en uitreiking van de cultuurprijzen
4.8.32 - We organiseren het 'MAK' (Meerhoutse amateurkunsten)
4.8.33 - We organiseren de 'Kioskconcerten'
4.8.34 - We organiseren schoolvoorstellingen
4.8.35 - We beheren de inkomsten van het cultuuraanbod
4.8.36 - We organiseren de 'Dag van de trage weg'
4.8.37 - We ondersteunen de organisatie van 'Winterwandeling'
4.8.38 - We ondersteunen de organisatie van 'Stabbel'
4.8.39 - We ondersteunen de organisatie van 'Drieprovinciënroute'
4.8.40 - We beheren de inkomsten uit het toeristisch aanbod
4.8.41 - We ondersteunen de organisatie van 'Groezrock'
4.8.42 - We ondersteunen de organisatie van de 'Verkeersdag'
4.8.43 - We organiseren de 'Kattenfeesten'
4.8.44 - We organiseren de 'Nacht van het duisternis'

4.9 We ontwikkelen het binnengebied

4.9.1 - We onderzoeken de verschillende mogelijkheden voor het binnengebied
4.9.2 - We stellen een projectnota 'Ontwikkeling binnengebied' op
4.9.3 - We plaatsen we een uitvoeringsopdracht in de markt

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.