beleidsdoelstelling 2 groen

Zowel in de woonkernen als daarbuiten willen we meer groen. In de woonkernen besteden we veel aandacht aan het onderhoud van dit groen.

Lokaal bestuur Meerhout voorziet een budget van 214 700 euro voor het behoud van een groen Meerhout. 

Duurzaamheid, mobiliteit, verbondenheid en handhaving blijven ook in dit meerjarenplan aandachtspunten. Verder wil Meerhout ook inzetten op een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening.

2.1. We voorzien meer groen in de woonwijken

2.1.1 - We gaan in woonwijken op zoek naar eigendommen die als publiek park kunnen gebruikt worden
2.1.2 - We kleden trage verbindingen groen in
2.1.3 - We bieden ieder gezin een boom aan
2.1.4 - We zetten in op het vergroenen van private kavels
2.1.5 - We sensibiliseren en ondersteunen de aanleg van tegeltuinen en groendaken
2.1.6 - We vergroenen de oude kerkhoven en waarderen deze als park
2.1.7 - We proberen schoolomgevingen en speelplaatsen van scholen te vergroenen
2.1.8 - We werken aan het onderhoud van groen
2.1.9 - We onderzoeken de haalbaarheid van een subsidie voor de ontharding en/of vergroening van voortuinen
2.1.10 - We promoten streekeigen plantgoed
2.1.11 - We volgen verplichte heraanplantingen beter op

2.2 We willen meer groen in het buitengebied

2.2.1 - We organiseren een jaarlijkse boomplantdag
2.2.2 - We bestendigen de Engstraat als groene long in Meerhout
2.2.3 - We ondersteunen actief het Life-project 'Grote-Netewoud'
2.2.4 - We staan boscompensatie enkel toe in natura en enkel in Meerhout
2.2.5 - We melden het Heksenbos aan als speelbos
2.2.6 - We voeren het drevenbeheerplan verder uit
2.2.7 - We planten bomen langs ruilverkavelingswegen

2.3 Biodiversiteit ... hoe diverser, hoe gezonder

2.3.1 - We promoten het biologisch tuinieren
2.3.2 - We sensibiliseren rond biodiversiteit
2.3.3 - We besteden aandacht aan biodiversiteit op elk openbaar domein met groen
2.3.4 - We beperken de luchtvervuiling
2.3.5 - We hebben aandacht voor biodiversiteitsvriendelijke wegen bij de aanleg van nieuwe wegen
2.3.6 - We stimuleren de aanleg van groendaken op particuliere woningen
2.3.7 - We gebruiken geen invasieve exotische soorten en op het openbare domein bestrijden we deze actief

2.4 Groene zones worden onderhouden

2.4.1 - We willen particulieren aansporen het groen dat het openbaar domein ontsiert beter te onderhouden
2.4.2 - We willen beter zicht hebben op de mate waarin we er in slagen het openbaar groen te onderhouden

2.5 We ontwikkelen instrumenten waarmee we de kwaliteit van ons groen kunnen monitoren

2.5.1 - We maken een groeninventaris op
2.5.2 - We ontwerpen sfeerbeelden van straten die we meegeven aan mensen met bouwintenties

theme-sub-title

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.